Trajnostna transformacija podjetij na letošnjem Industrijskem Forumu IRT

08 maj 2024

Prihajajoči Industrijski Forum IRT bo letos osvetlil ključno temo trajnostne transformacije podjetij. Z zavedanjem naraščajočega pomena trajnostnega razvoja bodo pogovori na forumu nanesli tudi na pristop k zmanjšanju ogljičnega odtisa, krožnemu gospodarstvu, družbeni odgovornosti podjetij in druge ključne vidike trajnostnega poslovanja.

Trajnostna 2024

Trajnost v proizvodnem okolju se nanaša na prakse, ki omogočajo proizvodnjo blaga ali storitev na način, ki zmanjšuje negativne vplive na okolje, varuje naravne vire in podpira dolgoročno vzdržnost. To lahko vključuje uporabo obnovljivih virov energije, recikliranje odpadkov, zmanjšanje porabe vode, optimizacijo procesov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter zagotavljanje varnih in zdravih delovnih pogojev za zaposlene.

Poleg okoljske trajnosti je pomembno tudi, da proizvodnja zagotavlja socialno trajnost, kar pomeni spoštovanje pravic delavcev, vključno s poštenimi plačami, varnimi delovnimi pogoji in enakopravnimi priložnostmi. Trajnost v proizvodnem okolju torej zajema tako okoljske kot tudi socialne vidike in je ključna za dolgoročni uspeh podjetij ter dobrobit skupnosti in okolja.