Priznanje TARAS

TARAS_tmp.thumb

TARAS je inovativen, razvojno usmerjen in tehnološko odličen.

TARAS je drzen in daljnoviden, je korak pred drugimi …

TARAS je priznanje za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in raziskovalno-razvojnega okolja na področju inoviranja, razvoja in tehnologij. Podeljuje ga organizator Industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT3000.

Priznanje je namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalno-razvojnimi organizacijami in skupinami ter razvojnimi skupinami v industriji in gospodarstvu. Predmet razpisa za priznanje je izdelek, rešitev ali storitev, ki je bila v celoti ali v bistvenem delu razvita v sodelovanju med razvojnim partnerjem in naročnikom iz gospodarstva. Prijavljeni izdelek oziroma rešitev ali storitev mora biti razvit/razvita do stopnje nastopa na trgu, uporabe ali prodaje licence.

Kipec je delo oblikovalcev Nine Mihovec in Petra Rojca, partnerjev v podjetju Wilsonic Design, d. o. o., podjetje Akrapovič, d. d., pa ga je izdelalo iz titana po najsodobnejšem postopku ulivanja.

TARAS_predstavitev.PDF