Sprejeti prispevki

 • 3D tiskanje končnih izdelkov s HP Multi Jet Fusion tehnologijoDavid Fister, CGS plus d.o.o.


  HP je v letu 2017 predstavil novo tehnologijo 3D tiskanja, Multi Jet Fusion. Trenutno tiskamo z materiali PA11, PA 12 in PA12 GB, pričakujemo pa v prihodnje nove materiale. Od oktobra 2018 imamo prvi tak 3D tiskalnik tudi v Sloveniji. V CGS plus d.o.o. demo centru imamo nameščen HP MultiJet Fusion 4200, ki je prvi 3D tiskalnik, namenjen tiskanju serijske proizvodnje. Od oktobra 2018 tiskamo 3D izdelke, ki se uporabljajo v različnih industrijah, od strojegradnje, avtomobilske in letalske industrije kot prototipiranje v obutveni, industriji. Dejstvo je, da je kvaliteta 3D tiskanih izdelkov enaka kvaliteti tehnične plastike in brizganih kosov ter tako uporabna za izdelavo končnih izdelkov. 3D tiskane izdelke uporabljajo v različnih slovenskih podjetjih, kot npr.: Slatnar d.o.o. – razvoj in izdelava končnih izdelkov v smučarski industriji – predstavitev praktične uporabe na konferenci,
  Los Automation d.o.o. – izdelava optimiziranih strojnih elementov, Pat Tel d.o.o. – razvoj in izdelava elementov v optični telekomunikaciji … in ostali. Avgusta 2019 prihaja na tržišče tudi barvni 3D Multi Jet Fussion tiskalnik, ki pa je že na ogled v CGS plus d.o.o. demo centru, na Brnčičevi ulici 13 v Ljubljani.
 • Analiza vpliva parametrov žarjenja, mikrostrukture in faktorja oblike na kinetiko razogljičenja podevtektoidnega ogljikovega jekla C45 med žarjenjem v zračni atmosferiMatija Zorc, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta


  Milan Bizjak, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  Borut Kosec, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  Katja Zupančič, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta
  Aleš Nagode, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta

  Preučen je bil vpliv temperature in časa žarjenja v zračni atmosferi na debelino razogljičene plasti na svetlo brušeni površini nelegiranega jekla C45. Temperature in časi žarjenja so bili izbrani na način, ki je najbolje ponazoril kinetiko razogljičenja in hkrati poudaril razlike med potekom samega procesa razogljičenja v različnih mikrostrukturah. Izbrane temperature žarjenj so znašale: Tž
 • Avtomatizacija brizganja optičnih izdelkovAnet Rožič, Hella Saturnus Slovenija d.o.o


  Matija Obolnar, Hella Saturnus Slovenija d.o.o
  David Šenica, Hella Saturnus Slovenija d.o.o

  Z naraščajočo zahtevnostjo izdelkov se v avtomobilski industriji povečuje potreba po nadzoru procesa injekcijskega brizganja. V preteklosti se dodatnim nadzornim sistemom v orodju in na brizgalnem stroju ni posvečalo večje pozornosti, zato tudi sledljivost polizdelkov ni bila zagotovljena. Z uvedbo meritev brizgalnega tlaka, temperature in akustičnih emisij v orodju, uporabe funkcij brizgalnega stroja za prilagodljivo upravljanje procesov na brizgalni enoti in orodju ter ostalih nadzornih sistemov, lahko izboljšamo nadzor in sledljivost procesa. Poleg nadzora ima v industriji 4.0 veliko vlogo tudi avtomatizacija, saj omogoča večjo sledljivost procesa ter izloča vpliv človeka. V članku bo predstavljen splošen primer izvedbe avtomatizacije in nadzora procesa v avtomobilski industriji, ki sledi industriji 4.0.
 • Avtomatizacija proizvodnje v Livarni TitanOliver Topić, PS Logatec d.o.o.


  Darko Podržaj, PS Logatec d.o.o.

  V Livarni Titan, kjer so specializirani za proizvodnjo in obdelavo ulitkov, je bil način dela pred avtomatizacijo proizvodnje predvsem ročno brušenje ulitkov na kolutnih brusih in ročna strega CNC stružnic. Zaradi zelo težkega dela pri brušenju ulitkov so se v livarni odločili za uvedbo robotskih celic za brušenje ulitkov.
  V prispevku je predstavljen razvoj robotskih celic za brušenje in razvoj robotskih celic za strego CNC strojev, ker je to v zadnjem času v številnih industrijskih procesih nepogrešljiv del moderne, ekonomične in predvsem človeku prijazne tehnologije. Zahteva za izdelavo takih robotskih celic je prišla od naročnika, ker je ročno delo zamudno, težko in človeku neprijazno, zato smo razvili robotske celice, kjer težko in monotono delo opravlja robot, hkrati pa zagotovimo velike serije izdelkov z nemotenim delom in brez prekinitev. Velike serije izdelkov sedaj naredijo v precej krajšem času. Skozi prispevek je opisan postopek načrtovanja takšnih robotskih celic.
 • Bioosnovani polimerni materiali – več kot le biopolimeri. Vloga dodatkov, kompatibilizatorjev, polnil in ojačalThomas Wilhelm, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Silvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Gregor Kraft, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Janez Slapnik, Fakulteta za tehnologijo polimerov

  Biopolimeri pridobivajo na zanimanju zaradi očitne potrebe po bolj odgovorni skrbi za okolje. Volumen svetovne proizvodnje biopolimerov je še zmeraj nizek, predstavlja namreč le 1 – 2 % svetovne proizvodnje polimerov.
  Komercialno uporabljeni bioosnovani polimerni materiali pa ne vsebujejo le biopolimerov, ampak so mešanice polimera z drugimi komponentami, na primer dodatki, kompatibilizatorji, polnili in ojačali – posledično morajo biti tudi ti dodatki bioosnovani. V prispevku bomo diskutirali potrebo po teh bioosnovanih komponentah ter predstavili nekaj indikativnih raziskav na tem področju.
 • Celovite rešitve obdelovalnih procesov za obdelavo ulitkov in ostalih obdelovancevBogdan Kukovič, Unior d.d. - Strojegradnja


  UNIOR Strojegradnja smo podjetje z dolgoletnimi izkušnjami iz gradnje strojev in naprav. V zadnjem času pa se naš program vse bolj prilagaja potrebam livarn in kovačnic. Tako smo danes že dobavitelji strojev Uniorjevi kovačnici, Cimosu, LTH, Talumu in kar nekaj tujim livarnam in TIR 1 dobaviteljem predvsem na področju zahtevnih obdelovancev.
  Za nudenja optimalnega obdelovalnega procesa za zelo zahtevne obdelovance, kateri imajo zelo kratke obdelovalne čase in visoke zahteve točnosti predstavljamo koncept za pristop k izvedbi takšnih projektov:
  1. Soudeležba Uniorjevih specialistov že v fazi razvoja obdelovanca.
  2. Priprava koncepta tehnologije obdelave z obdelovalnimi orodji in preračunom taktnih časov se izvede na osnovi dolgoletnih izkušenj iz obdelave različnih materialov z različnimi hladilnimi mediji.
  3. Izdelava optimalnega koncepta stroja za dotični obdelovanec se izvede na osnovi izkušenj iz podobnih obdelav in karakteristik obdelovanca.
  4. Priprava vpenjalnih konceptov se izvede v Uniorju.
  5. Priprava avtomatizacije procesa.
  6. Komunikacija poteka v slovenskem jeziku in že v nekaj urah direktno v kupčevih prostorih
  7. Servis je eden od pomembnejših podpor kupcu.
  8. Izvedemo tudi strokovno šolanje kupčevega personala.
  Tudi v Sloveniji se proizvaja nemška kakovost in se zagotavljajo evropski standardi. Z orientacijo na kupčeve želje pa smo naredili korak naprej in se približali vašim pričakovanjem bolje kot konkurenca.
 • Cradle to cradle v krožni ekonomijiMarko Krajner, 3ZEN d.o.o.


  Roman Kunič, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

  Krožno gospodarstvo je potreba, ki jo EU vse bolj izraža. Edini sistem potrjevanja proizvodov, ki se lahko certificira, je Cradle to Cradle TM certificiranje. Z vidika vračanja materialov v naravo bo predstavljen sistem industrijskega kompostiranja kot rešitev za biološki cikel. Industrijsko kompostiranje bodo predstavila podjetja, ki so že Cradle to Cradle certificirana, in so pionirji na tem področju; Lauffenmuhle, Bayonix, Wolford.
 • FIELD - programska oprema za upravljanje pametnih tovarnFranc Žaberl, FANUC ADRIA d.o.o.


  FIELD je programska oprema, izdelana v skladu z načeli “Industrije 4.0”, in je namenjena za zbiranje in analizo podakov s posameznih komponent, strojev, proizvodnih linij ali celotnih tovarn. FANUC nudi strojno opremo in osnovno strukturo programske opreme. Ker je sistem popolnoma odprt, lahko uporabniki ali neodvisni ponudniki izdelujejo lastne aplikacije povsem po meri in zahtevah uporabnika.
 • Gravimetrična analiza hitro hlapljivih olj za izrezovanje elektropločevineInes Bergoč, Hidria d.o.o.


  Špela Bolka, Hidria d.o.o.
  Urška Žonta, Hidria d.o.o.

  Izdelava lameliranih segmentov in jeder elektromotorjev iz elektro pločevine poteka po t.i. tehnologiji štancanja, kjer se pri postopku izreza posameznih lamel uporabljajo hitro hlapljiva olja. Osnovna naloga hitro hlapljivih olj je mazanje kontaktnih površin, ki bistveno vplivajo na podaljšanje življenjske dobe t.i. štancnih orodij.
  Hitro hlapljiva olja v osnovi sestavljata dve komponenti, topilo ter ogljikovodiki višjih molekulskih mas, t.i. mazalni del. Delež topila je glede na mazalni del visok. V tehnološkem procesu je poleg optimalnih parametrov mazanja potrebno zagotoviti, da v sistemu vzdržujemo optimalno razmerje omenjenih osnovnih komponent olja. Termo-gravimetrična analiza je ena izmed metod, ki nam na laboratorijskem nivoju omogoča natančen vpogled spreminjanja masnega deleža topila in mazalnega dela v odvisnosti od temperature in časa.
  Strokovni prispevek zajema študijo hlapnosti hitro hlapljivih olj pri tehnoloških pogojih skozi časovno komponento. Mazalni del, kot sestavni del olja, se pri nekontroliranemu nadzoru porabe olj ter neustreznem zagotavljanju čistosti površin koncentrira. Mastnost delovnih površin, zaradi same narave tehnoloških operacij, povzroča formiranje nečistoč na končnih izdelkih, kjer so, poleg olja, prisotni delci iz okolja ter kovinski droben prah.
  Ovrednotenje izvora nečistoč je prispevalo k boljšemu razumevanju funkcije hitro hlapljivih olj in posledično k izboljšanju procesnih parametrov mazanja. Prepoznan je bil tudi večji poudarek na zagotavljanju čistosti površin, kot sestavni del priprave štancne linije med zamenjavo štancnih orodij.
 • Industrijska metrologija kot pomemben steber strategije Industrija 4.0Simon Smolnikar, RLS d.o.o.


  V zadnjih nekaj letih se industrijska podjetja srečujejo z globalnimi izzivi, kako optimirati proizvodne procese in s tem povečati konkurenčnost v svetovnem merilu. Glavni izzivi so, kako v celotnem proizvodnem procesu podjetja povečati produktivnost in hkrati zadržati ali celo povečati kakovost proizvodov. Dolgoletne izkušnje in sodelovanje tehnoloških podjetij z industrijo omogočajo, da se razvijajo in umeščajo v proizvodne procese tehnologije, ki proizvodnim podjetjem omogočajo celovit nadzor nad kakovostjo proizvodov v celotnem proizvodnem procesu v podjetju. Nadzor in avtomatizacija procesov ter planiranje aktivnosti na podlagi pridobljenih podatkov iz proizvodnje je eden izmed ključnih stebrov pri uresničevanju strategije Industrija 4.0.
 • Industrijski procesi varjenja, dimni plini in vpliv zaščitnih plinov na zmanjšanje emisijEdvard Bjelajac, Messer Slovenija d.o.o.


  Pri obločnih postopkih varjenja MIG/MAG s polno in polnjeno varilno žico, TIG in MMA nastajajo dimni plini, ki dolgoročno negativno vplivajo na zdravstveno stanje varilcev. Z optimizacijo varilnega procesa, zamenjavo zaščitnih mešanic in ostalimi ukrepi v proizvodnji je mogoče zmanjšati količino dimnih plinov. Z pravilno izbiro zaščitnih mešanic se izboljša varilnotehnične lastnosti, kvaliteta zvarnih spojev in zmanjša stroške varilnega procesa.
 • Kalibracija merilnikov UV-A svetlobeGašper Fašun, SIJ Ravne Systems


  Kljub temu, da UV svetlobe ne vidimo s prostim očesom, za nas že dolgo časa ni več neznanka. Z razvojem umetnih virov sevanja tega dela spektra svetlobe, so se razvile tudi številne aplikacije. Poleg uporabe v zdravstvu, biologiji, kozmetiki, se je njena uporabnost pokazala tudi v industriji. Da pa lahko zagotovimo ustrezne meritve, je v prvem koraku nujno, da zagotovimo meritve, ki jim lahko zaupamo. In ravno kalibracija merilnikov UV svetlobe, je en izmed pomembnih korakov v to smer. Za kalibracijo merilnikov je potrebno poglobljeno razumevanje teoretičnih osnov, ki so povezane s svetlobnimi viri, in senzorji za merjenje obsevanosti z UV svetlobo. S pomočjo razumevanja teoretičnega ozadja lahko namreč uspešno odpravimo težave, ki se nam pojavijo na poti, do uspešno izvedene kalibracije.
 • Koncept inteligentnega pogonskega sklopaMartin Stepančič, Institut Jožef Stefan


  Andrej Biček, Nela d.o.o.
  Miha Erjavec, Podkrižnik d.o.o.
  Simon Kulovec, Podkrižnik d.o.o.
  Leon Žlajpah, Institut Jožef Stefan

  Visokozmogljivi pozicionirni sistemi so ena izmed ključnih komponent v sodobnih robotskih sistemih, CNC strojih in drugih mehatronskih napravah na področju avtomatizacije. V nestrukturiranih okoljih, kjer lahko pride tudi do fizičnega kontakta, mora regulacijski sistem odpraviti motnjo in doseči želeno podajnost. Obravnavali bomo preizkus koncepta inteligentnega pogonskega sklopa, ki temelji na sinhronskem motorju, planocentričnim gonilom, dvema enkoderjema, merilnikom navora in merilnikom vibracij. Pogonski sklop je opremljen s standardnim krmilnikom servomotorjev in namenskim računalnikom, ki omogoča kompenzacijo neželenih učinkov, diagnostiko in uporabniški vmesnik preko spletnega strežnika.
 • MECODES - nova rešitev za sodelovanje pri mehatronskem oblikovanjuReni Banov, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.


  Nikola Mareković, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.
  Stjepan Razum, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.
  Boris Kumpar, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.
  Zlatko Šimunec, CADCAM DESIGN CENTAR d.o.o.

  MECODES je edinstvena zbirka kombinacije MCAD in ECAD rešitev, ki uvaja novo metodo za večpodročno sodelovanje pri oblikovanju elektromehanskih izdelkov. Za namen izboljšanje oblikovanja izdelkov, doseganje znižanja stroškov in več interdisciplinarnih inovacij, MECODES sprejema najnovejše tehnologije, izmenjavo podatkov v IDX obliki in EDMD protokole.
  Zakaj uporabiti MECODES?
  • Izboljšuje kakovost oblike
  • Hitrejši razvojni procesi
  • Optimiziranje razvojnega cikla z integracijo (manj ponovnega dela)
  • Povečana inovativnost izdelkov in procesov s pomočjo komunikacije
  • Napredna analiza izdelkov meddisciplinarnih rezultatov s predstavitvami 3D izdelkov
  • Zmanjšanje časa potrebnega do trga, z reševanjem ovir s komunikacijo v celotnem procesu razvoja izdelka
  • Pospešena donosnost naložbe s hitrejšo predstavitvijo novih izdelkov trgu

  Podjetje CADCAM Group je razvilo novo generacijo programskega paketa MECODES za integracijo tržno vodilne in inovativne poslovne platforme – platforma 3DEXPERIENCE s pomembnim sistemom za načrtovanje tiskanih vezij - Mentor Xpedition in PADS, CADENCE Allegro in Altium Designer.
  Oblikovalci in inženirji obeh disciplin - mehanski in električni, ki delajo s CATIA V5 ali z orodji 3DEXPERIENCE in ECAD, lahko sodelujejo na istem kompatibilnem modelu in si ogledajo skupinsko ustvarjene rezultate, vključno z umestitvami komponent, maskami, večplastnimi pogledi v 3D modelih za celoten razvoj in simulacijo elektro-mehanskih izdelkov. ECAD oblikovalci lahko navzkrižno preverijo podatke MCAD in oblikovalci MCAD lahko navzkrižno preverijo podatke ECAD in imajo na enem mestu skupaj ECAD in MCAD sestavnico.
 • Napredna 3D - DMLS tehnologijaMario Šinko, MARSI, Mario Šinko s.p.


  Matic Vogrin, MARSI, Mario Šinko s.p.

  Napredne industrije zahtevajo razvoj posebnih – inovativnih orodij, vendar nekaterih orodnih vložkov ni mogoče izdelati s tradicionalnimi – klasičnimi proizvodnimi in strojnimi tehnologijami - postopki.
  Ta orodja je potrebno dolgoročno razvijati, konstruirati ter predvideti vse funkcije orodja. Nove tehnologije, kot je 3D tiskanje (angl. 3D print), omogočajo orodjarstvu izboljšanje kakovosti izdelka in podaljšanje življenjske dobe orodja.
  MARSi je podjetje, ki je med ostalim specializirano za oblikovanje konformnih orodij za visoko tehnološko industrijo in integrirano aditivno proizvodnjo.
 • Napredne funkcije pogonskih sistemovPeter Skopec, ControlTech d.o.o.


  Trend industrijske avtomatizacije je v zadnjem času vsekakor v povezovanju strojev v omrežja in pridobivanju diagnostičnih podatkov. Poleg tega je v industriji stalno prisotna tendenca po višji produktivnosti in energetski učinkovitosti strojev ter izboljšani varnosti strojev.
  Opažamo, da prevladuje miselnost, da višji nivo varnosti negativno vpliva na produktivnost stroja, vendar raziskave na tem področju kažejo, da so vplivi ravno obratni – višji nivo varnosti in izboljšana diagnostika pozitivno vplivata na produktivnost stroja oziroma t.i. »up time«. Poleg tega je želja končnih kupcev, da v primeru okvare v najkrajšem možnem času napako odpravijo in proizvodnjo ponovno zaženejo. V kolikor nam uspe poleg naštetega ustvariti še energetsko učinkovit sistem, smo na dobri poti do sodobne, učinkovite proizvodnje.
 • Nasprotna oblika gravure v orodju za brizganjeMatjaž Rot, TECOS


  Andrej Glojek, TECOS
  Ziga Kogoj, Orodjarstvo Knific
  Mladen Krčić, Orodjarstvo Knific

  Različni skrčki in zaradi njih povezane deformacije so že vrsto let prava nočna mora vsakega orodjarja, ki izdeluje orodja za brizganje. V zadnjih letih se z razvojem tehnoloških simulacijskih programov za brizganje plastike vse bolj spreminjajo tudi pristopi k izdelavi orodij. Kadar prihaja do velikih deformacij izdelka po izmetu in le-teh ni mogoče zmanjšati s tehnološkimi parametri na brizgalnem stroju, oziroma s spremembo mesta dolivanj ali s spremembo debelin sten izdelka, se poslužujemo izdelave nasprotne oblike gravure orodja.

 • Novi zlitini v prahu, ki sta namenjeni dodajanju materiala po plastehMarianne Kapp, voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG/ Voestalpine Slovenija


  Pri tej predstavitvi bosta predstavljeni dve nedavno razviti zlitini v prahu, za namen uporabe pri tehnologijah dodajanja materiala po plasteh. Trenutno se zlitine, kot sta 1.2709 in 17-4PH, zaradi njihovega enostavnega dodajanja po plasteh s tehnologijo selektivnega laserskega pretaljevanja, pogosto uporablja pri tehnologijah dodajanja materiala po plasteh. Med tem zlitina 1.2709 izkazuje dobro trdoto in mehanske lastnosti, zlitina nima odpornosti na korozijo. To pa omejuje njegovo uporabo še posebej v industriji injekcijskega brizganja polimerov. Po drugi strani pa je zlitina 17-4Ph, zaradi visoke vsebnosti kroma, korozijsko odporna, vendar pa ima premajhno trdoto za številne aplikacije v orodjarstvu. Zato je bil razvit nov razred materiala in sicer BÖHLER M789 AMPO, ki združuje ti dve lastnosti. Medtem ko doseže stopnjo trdote 52 HRC, je BÖHLER M789 AMPO hkrati odporen proti koroziji in se zelo enostavno 3D tiska.
  Zaradi enostavnega 3D tiskanja so maraging jekla postala delovni konji tehnologij dodajanja materialov po plasteh. Vendar pa je za številne aplikacije potrebna boljša odpornost na obrabo ozirom višja trdota kot 52 HRC, zato so karbidi neobhodni. Zato je bil nedavno v obliki prahu razvit še en razred materiala BÖHLER W360 AMPO, ki je visoko ogljikovo orodno jeklo. V tem prispevku bomo razložili prednosti in izzive te zlitine in razpravljali o možnih uporabe.
 • Obdelava 3D tiskanih kovinskih izdelkov z abrazivnim tokomLuka Kastelic, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ


  Davorin Kramar, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ
  Franci Pušavec, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ

  V današnjem času narašča uporaba dodajalnih tehnologij. Kljub izjemnim sposobnostim za izdelavo kompleksnih geometrij, se z dodajalnimi tehnologijami ne da izdelati komponent oziroma funkcionalnih površin znotraj zahtevanih toleranc in določene kvalitete površine. Z drugimi besedami, površina izdelka izdelanega z dodajalnimi tehnologijami, je slabša, kot površina izdelana s konvencionalnimi tehnologijami, zaradi česar morajo biti komponente naknadno obdelane. Zadnje čase nam v takih primerih ponuja izboljšave obdelava z abrazivnim tokom (AFM – angl. Abrasive Flow Machining). Ker številni parametri, kot na primer: lastnosti abrazivnega medija, temperatura, hitrost, itd. vplivajo na AFM, zaradi česar je njihovo poznavanje nujno za vključevanje AFM v industrijske aplikacije. V prispevku bodo predstavljene dosedanje raziskave na področju obdelave 3D tiskanih izdelkov s postopkom AFM.
 • Ocena obdelovalnosti in stroškov kriogenega frezanja jekla za poboljšanje 42CrMo4Damir Grguraš, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana


  Rok Sraka, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana
  Franci Pušavec , Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

  Pri kriogenem odrezavanju, ki se je izkazalo za trajnostno alternativo konvencionalni obdelavi, se namesto škodljivih emulzij na bazi olj uporabljajo kriogeni mediji, ki so dovedeni v rezalno cono v kapljevitem stanju. Članek tako obsega analizo in oceno obdelovalnosti jekla za poboljšanje 42CrMo4 pri kriogenem frezanju ob asistenci sočasnega enokanalnega dovoda kapljevitega ogljikovega dioksida – LCO2 (ang. Liquid Carbon Dioxide – LCO2) in oljne megle – MQL (ang. Minimum Quantity Lubrication – MQL). Količino LCO2 in MQL se je med eksperimenti frezanja spreminjalo s ciljem ugotovitve najbolj primerne hladilne in mazalne sposobnosti LCO2 + MQL za dosego najdaljše obstojnosti orodja – frezala. Rezultati obstojnosti orodja pri kriogenem frezanju so bili primerjani z referenčnim konvencionalnim odrezavanjem z uporabo emulzij na bazi olj. Pri tem so bili vsi eksperimenti izvedeni z enakimi rezalnimi parametri, ter enako obdelovalno strategijo. Ugotovljeno je bilo, da je kriogeno frezanje obetaven alternativni postopek, ki je stroškovno primerljiv konvencionalnemu frezanju, podaljša obstojnost orodja, omogoča večji nadzor nad procesom in je čistejši za okolje, ter tako primeren za vpeljavo v industrijo.
 • Odkrivanje površinskih in skritih napak na osnovi akustičnega odziva preizkušancevSamo Šali , SaliGuitars & SaliHangboards


  Matjaž Rot , Fakulteta za strojništvo, Ljubljana

  Za odkrivanje površinskih in skritih (podpovršinskih) napak na izdelkih smo naredili algoritem in programsko opremo, ki omogoča delo v realnem času. Z relativno enostavno merilno opremo (A/D pretvornik, mikrofon) smo tako ustvarili metodo, ki na osnovi akustičnega odziva preizkušancev v določenih primerih zmore praktično 100-odstotno zanesljivo odkrivanje napak. Tipične napake, primerne za odkrivanje, so razpoke, lunkerji in podobno. Ali je nek tip preizkušanca primeren za analizo z našo metodo, lahko ugotovimo z enostvanim in hitrim preliminarnim testom.
  Preizkušanec vzbudimo z nemerjenim mehanskim impulzom, njegov akustični odziv oziroma spremembe zvočnega tlaka, pa na relativno majhni oddaljenosti merimo z mikrofonom. Programska oprema za analizo merjenega signala sloni na statistični analizi treh merjenih parametrov in na fizikalno osnovani analizi enega merjenega parametra. Metoda omogoča hitrost analize približno en kos na sekundo, prav tako ne predstavlja omembe vredne investicije v delovno okolje.
 • Odličnost upravljanja procesov – digitalna transformacija (primeri v praksi).Robert Orehek, Tom PIT d.o.o.


  Vsi se trudimo, vzpenjamo in strmimo k optimalnim upravljanjem procesov po vsej vertikali podjetja. Za to so potrebna investiranja v različne segmente v podjetju, bodisi na procesnem ali proizvodnem področju. Kakšen pa sploh je potencialni doprinos digitalne transformacije k upravljanju procesov znotraj podjetij v industriji?
  V današnjih časih je vsaka investicija pogojena s povratkom investicije, dodano vrednostjo in nenazadnje z doseganjem minimalnega stroška proizvoda, ki jo bo le-ta doprinesla podjetju. Brez tega investicij ni in tudi digitalne transformacije ne. Učinkovito upravljanje procesov nam lahko omogoči zmanjšati trenutne stroške na sam minimum ali pa ponuditi storitev/proizvod, ki ima večjo oziroma novo dodano vrednost na trgu. S tem pa posledično dosegamo večjo konkurenčnost in boljše poslovne rezultate.
  Če je bil nekoč izdelan poslovni model za podjetje lahko v uporabi 20 let, se po letu 2000 ta perioda hitro zmanjšuje. Z nekaj redkimi izjemami lahko ugotovimo, da morajo industrijska podjetja vsaki dve leti prenoviti ali dopolniti svoj poslovni model v kolikor želijo ostati konkurenčni na trgu. Po vsej verjetnosti imajo še več dela tisti, ki želijo ostati na samem vrhu.
  Kaj pa je potrebno storiti za dober povratek investicije? Na kakšen način ugotoviti kje si lahko pomagamo z digitalno transformacijo? Kdaj in kje z digitalno transformacijo sploh začeti? Kaj vse je potrebno za dobro upravljanje procesov v vašem podjetju? Uporabim standardna orodja, kot večina in ostanem povprečen, kot večina? Sledim dobrim praksam in ostanem vedno korak za njimi? Počasi si bomo morali naročiti kozarec čistega vina in si priznati, da moramo stopiti izven okvirjev. Inovativni procesi, potrebujejo inovativno podporo za izvajanje.
  Pridružite se mi in poglejmo skupaj na dveh primerih, kako so se nekateri najboljši v Sloveniji lotili tega.
 • Optimizacija brizganja PA 66 GF35 s Flash DSCSilvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Luka Bertoncelj, Iskra ISD Plast
  Robert Kocbek, Iskra ISD Plast
  Tamara Rozman, FTPO
  Rebeka Lorber, FTPO
  Teja Pešl, FTPO
  Rajko Bobovnik, FTPO
  Thomas Wilhelm, FTPO

  S Flash DSC-jem lahko dosežemo velike hitrosti segrevanja (2.400.000 °C/min) in ohlajanja (240.000 °C/min), kar omogoča simulacijo predelave termoplastov. Lahko določimo temperature steklastega prehoda, tališča, kristalizacije in hladne kristalizacije, entalpije tališča, kristalizacije in hladne kristalizacije. Temperaturno območje izvedbe meritev je od -35 °C do 300 °C. Velikost vzorca je od 10 ng – 1000 ng. Pri brizganju delnokristaliničnih termoplastov je še posebej pomembna hitrost ohlajanja v orodju in temperatura orodja. S tem lahko uravnavamo velikost kristaliničnih področij in njihovo število. Od teh dveh parametrov so močno odvisne tudi končne lastnosti brizganih kosov.
  V prispevku bomo predstavili Flash DSC in njegovo praktično uporabo pri optimizaciji brizganja PA 66 GF35. Zasledovali smo vpliv temperature orodja in časa ohlajanja na stopnjo kristaliničnosti PA 66 GF35. Karakterizacijo lastnosti smo izvedli v laboratorijih Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Ovrednotili smo mehanske in toplotne lastnosti pred in po optimizaciji skladno z rezultati Flash DSC meritev.
  Delo je bilo opravljeno v okviru projekta \"Turbine House\" podjetja Iskra ISD - Plast iz Kranja.
 • Optimizacija procesa tlačnega litjaCosimo Raone, MotulTech Baraldi


  F. Checcetto, MotulTech Baraldi
  P. Grubelnik, Olma d.o.o.
  M. Kambič, Olma d.o.o.

  Sistem totalne termične vizije (TTV) je sistem za snemanje termičnih slik površine orodja z infrardečo kamero med samim procesom tlačnega litja. Temperatura površine orodja je ena najpomembnejših spremenljivk pri tlačnem litju lahkih zlitin. Zato je treba natančno nadzorovati temperaturo orodja in izboljšati pršenje maziva, da dosežemo optimalno temperaturo.
  Zasnova sistema TTV je omogočila pridobitev podatkov o procesu tlačnega litja in presega tradicionalno in dobro znano uporabo infrardeče termografije, izvedene izključno med zagonom postopka tlačnega litja ali med omejenimi fazami optimizacije procesa. Integracija merjenja temperature površine orodja omogoča možnost toplotne prilagoditve procesa tlačnega litja, optimizacijo nanašanja ločilnega sredstva, strateško fazo za izboljšanje kakovosti odlitkov in podaljšanje uporabne dobe orodja.
  Poleg prednosti sistema za izboljšanje procesov nam TTV potrjuje in na znanstven in objektiven način potrdi končni pogoj postopka litja in ga doda v zgodovino posameznega izdelka, tako da imamo za vsak odlitek na voljo njegovo \"termično sliko\". To je izrednega pomena za sledljivost procesa še zlasti v avtomobilski industriji.
 • Patentno varstvoStanislav Kaluža, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino


  V prispevku bo predstavljen Urad RS za intelektualno lastnino, njegove naloge in pristojnosti, intelektualna lastnina in varstvo pravic intelektualne lastnine s poudarkom na patentnem varstvu. Poleg osnov patentnega varstva bodo obravnavana pomembna vprašanja, ki si jih bi moral zastaviti vsak izumitelj oz. potencialni prijavitelj patentne prijave:
  - Zakaj patentirati?
  - Kaj želim doseči s patentno prijavo?
  - Kdaj patentirati?
  - Kje patentirati?
  Predstavljena bo tudi posebna storitev URSIL-a, ki je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi, ki želijo ugotoviti, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino in kakšne prednosti jim to lahko prinese. V sodelovanju z Evropskim patentnim uradom URSIL izvaja projekt Prva informacija o intelektualni lastnini (s poudarkom na industrijski lastnini), ki je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem brez izkušenj na tem področju. Pridobljene nove informacije in novo znanje lahko pomenijo prednost pred konkurenco.
 • Prednosti uporabe adaptivnih rezkalnih strategijMirko Ficko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru


  Ivo Pahole, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
  Mario Lončar, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
  Simon Klančnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru

  V članku so predstavljene adaptivne strategije rezkanja z njihovimi značilnosti in prednostmi. Bistvo adaptivnih strategij rezkanja je prilagoditev poti orodja obliki izdelka tako, da so zagotovljene dobre razmere za odrezavanje. Ker gre predvsem za visokohitrosno odrezavanje z veliko jalovimi gibi, adaptivne strategije rezkanja zahtevajo CNC obdelovalne stroje in orodja prilagojena temu.
  Predstavljen je eksperiment, oprema in osnovne pogoje za uspešno delo z adaptivnimi strategijami rezkanja. CNC program za rezkanje po adaptivnega strategiji za sodobne obdelovalne stroje je bil pripravljen z uporaba sodobne CAD/CAM programske opreme. Poudarek je na primerjavi adaptivnega rezkanja z tradicionalnim.
 • Problematika javnega potniškega prometa v mestni občni Novo mestoMatej Babič, Fakulteta za informacijske študije univerza v Novem mestu


  Janez Povh, Fakulteta za strojništvo, UL; Razvojni center Novo mesto

  Javni potniški promet (JPP) je za vsako skupnost pomemben, saj se sedanji prometni sistem sooča z dobro znanimi problemi, kot so zastoji, vpliv na okolje, pomanjkanje parkirnih površin, večja varnostna tveganja in visoka poraba energentov. Po drugi strani pa je JPP nekonkurenčen osebnemu avtomobilu, saj ne omogoča udobnega ter časovno sprejemljivega prevoza, ampak sili uporabnike, da svoj dnevni ritem preveč prilagajajo voznemu redu JPP. V ruralnih okoljih, kjer je gostota prebivalstva nižja, povprečna starost pa pogosto večja, je zaradi večje razčlenjenosti naselij povezava z urbanimi središči s pomočjo JPP še posebej velik problem. Uporaba avtomobilov za prevoz do mesta se v Novem mestu odraža v obliki prometnih zastojev ob jutranjih in popoldanskih konicah, čez dan pa v obliki visoke zasedenosti parkirnih mest v okolici javnih površin (bolnišnica, zdravstveni dom) oz. v bližini delodajalcev. Ideja projekta je s skupnim angažmajem Razvojnega centra Novo mesto (RCNM), Fakultete za Informacijske študije (FIŠ) in MONM narediti preboj pri povezovanju teh ločenih podsistemov v celovit sistem javnega potniškega prometa v MONM, ki bo na osnovi podrobnih analiz podatkov in umetne inteligence mnogo bolje služil občanom MONM. Glavni cilj projekta je razviti nov model pametnega JPP v mestne občine Novo mesto (MONM), ki bo prilagojen specifičnim potrebam občanov MONM: (i) velikosti avtobusov in njihove trase bodo prilagojene dejanskim potrebam; (ii) v mestu bo tesno navezan na sistem deljenja koles ter na sistem javnih parkirišč; (iii) v ruralnih naseljih bo dopolnjen s sistemom prevozov na klic. V članku bomo predstavili problematiko NFC tehnologijo, beleženje števila povezav na WIFI točkah v mestnih avtobusih ali uporabo posebne mobilne aplikacije, ki bi imela tudi to funkcijo. Prav tako bomo pokazati kako pomembne so rešitve potniškega prometa za industrijo.
 • Razvoj avtomatskih naprav za preizkušanje tesnosti izdelkovJure Kokalj, KNT d.o.o.


  Janez Kokalj, KNT d.o.o.
  Edvard Dolenc, KNT d.o.o.
  Miha Nastran

  Jedro aktivnosti podjetja KNT d.o.o. predstavlja zasnova in izdelava avtomatskih naprav za preizkus tesnosti izdelkov, geometrijska testiranja produktov ter njihovo končno označevanje. Pri konstruiranju naprav uporabljamo moderne pristope na področju manipulacije izdelkov, senzorike in uvajanja modernih pristopov informatizacije. Na področju avtomatizacije testiranja tesnosti smo prisotni že skoraj desetletje, kar je botrovalo uvedbi več inovacij na tem področju, med njimi tudi razvoju lastnega senzorskega modula za hitro in natančno zaznavanje netesnosti različnih izdelkov. V prispevku je na začetku kratko prikazana predstavitev podjetja KNT d.o.o. nato pa podan pregled na področju testiranja tesnosti ter prikazan razvoj na področju senzorskih modulov.
 • Razvoj in raziskava pulzirajočega visokotlačnega dovajanja hladilno-mazalne tekočine v proces struženjaMatjaž Kern, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ


  Franci Pušavec, Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, UNI LJ

  V prispevku je predstavljen razvoj in raziskava vpliva sistema za pulzirajoče visokotlačno dovajanje hladilno-mazalnega sredstva na odrezovalni proces struženja. Pri obdelavah težko-obdelovalnih materialov, kot je na primer zlitina Inconel 718, prihaja zaradi njihove slabe toplotne prevodnosti, deformacijskega utrjevanja in drugih materialnih lastnosti do povišanih temperatur v rezalni coni in do visokih obremenitev, ki se odražajo v kratki obstojnosti rezalnega orodja. Temu se lahko v določeni meri izognemo z dovajanjem hladilno mazalne tekočine (HMT), ko z njo oblivamo ali jo še bolje dovajamo v obliki curka in pod visokim tlakom neposredno v rezalno cono in tako z njeno uporabo znižamo temperaturo rezalne cone, zmanjšamo trenje in podaljšamo obstojnost orodja. Pri tem nimamo natančne kontrole nad procesom tvorjenja in lomljenja odrezkov, zato je bil cilj dela razviti in stestirati pulzirajoči sistem za dovajanje gladilno mazalne tekočine pod visokim tlakom ter izdelati primerjalno analizo struženja težko obdelovalnega materiala v treh obdelovalnih pogojih, kjer bo prvič (1) odrezovanje potekalo s klasičnim oblivanjem, drugič (2) bo hladilno mazalna tekočina z višjim tlakom usmerjena med odrezek in orodje v obliki curka konstantnega pretoka in tretjič (3), se bo njegov pretok v času spreminjalo; hladilno mazalno tekočino se bo dovajalo pulzno.
 • Razvoj polimerne izvedbe avtomobilske komponente oljnega separatorjaLuka Bertoncelj, Iskra ISD Plast d.o.o.


  Robert Kocbek, Iskra ISD Plast d.o.o.
  Silvester Bolka, FTPO
  Gregor Čepon, LADISK
  Blaž Starc, LADISK
  Martin Česnik, LADISK

  Trendi avtomobilske industrije 21. stoletja nakazujejo na potrebo po zmanjšanju števila in teže sestavnih delov in tako znižanju CO2 izpustov in proizvodne cene komponent. Posledično se tudi razvoj komponent pod pokrovom motorja usmerja v prehod iz kovine v tehnično plastiko, saj slednja nudi vedno boljše mehanske lastnosti in to kljub zahtevnim obratovalnim pogojem.
  Predstavljen projekt obravnava razvojno metodologijo, ki smo jo v našem podjetju zasnovali skupaj z LADISK in FTPO in z uporabo katere smo uspešno razvili plastično izvedbo trenutno aluminijastega nosilnega kolena oljnega separatorja, ki se uporablja pri 13l dizelskih motorjih tovornih vozil. Oljni separator je mehanski sistem, ki se uporablja z namenom ločevanja olja iz mešanice oljne pare in plinov, ki se ustvarjajo med obratovanjem motorja. Z njegovo uporabo se pri tovornih vozilih na letni ravni prihrani do 30 litrov olja, kar ima izjemno pozitiven okolijski vpliv. Nosilno koleno predstavlja fizično povezavo med oljnim separatorjem in motornim blokom, pri čemer je izpostavljeno ekstremnim obratovalnim pogojem – statičnim in dinamičnim obremenitvam, visoki temperaturi okoliškega zraka (110 °C) ter vročemu olju (do 140 °C) pod tlakom 6 bar. Sočasno pa mora zagotavljati ustrezno tesnilno funkcijo med oljnim separatorjem in motornim blokom.
  Razvoj polimerne izvedbe povezovalnega kolena se je vršil tako numerično (modalna analiza, harmonska analiza, analiza z naključnim vzbujanjem, trdnostna analiza in Moldflow analiza), kot tudi eksperimentalno (eksperimentalna modalna analiza, sinusni prelet, test utrujanja in materialni testi).
  Končno razvit izdelek je v primerjavi z aluminijasto izvedbo 15% lažji, ekonomsko upravičljiv ter ima nižji okolijski vpliv.
 • Razvoj sistema za vrednotenje in dodeljevanje delovnih mest delavcem z omejitvamiNoka Kunej, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.


  Aljoša Novak, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
  Marko Barišić, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
  Ana Šušteršič, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.
  Matevž Močilnikar, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

  Kot proizvodno podjetje z velikim številom zaposlenih se redno srečujemo z zaposlenimi, katerim se je zaradi različnih okoliščin spremenilo zdravstvo stanje in delo lahko opravljajo pod določenimi pogoji, predpisanimi s strani pooblaščenih zdravstvenih ustanov. K bolj poglobljenemu razmišljanju o tej tematiki nas je spodbudilo sodelovanje s Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru. S študenti in profesorji le te smo pripravili zasnovo programa, ki bi na podlagi informacij o delovnih mestih in zasposlenih pomagal odgovornim razporediti zaposlene na primerna delovna mesta.
  Izkazalo se je, da za zanesljivo delovanje programa potrebujemo dobro osnovo in poglobljeno razumevanje zdravstvenih omejitev. Delovnih mest tako ni mogoče vrednotiti samo glede na ergonomske smernice, kot so ustrezne višine delovnega mesta, razporeditev materiala ter potreben prostor za neovirano gibanje. Prav tako ni mogoče sklepati o ustreznosti delovnega mesta za osebo z omejitvami na podlagi ocene z eno od priznanih metod (npr. OWAS), saj le te podajo informacijo o možnosti tveganja za nastanek poškodb pri določenih gibih za zdrave osebe. Rezultati slednjih so sicer osnova za kakršnekoli nadaljne analize, saj je ustrezno ergonomsko zasnovano delovno mesto pogoj za delo vseh zaposlenih.
  Za pridobitev zanesljivih informacij o ustreznosti delovnega mesta za zaposlene z omejitvami smo obrazec za vrednotenje sestavili iz več sklopov, ki pokrivajo različna zdravstvena stanja iz katerih izhajajo omejitve. S pomočjo specialista medicine dela smo za vsak sklop pripravili seznam gibov s kritičnimi mejami in frekvencami ponavljanja, znotraj katerih lahko oseba z neko omejitvijo še varno opravlja delo. Meje in frekvence gibov pri raznih obolenjih namreč ne sovpadajo s podatki za zdrave osebe, zato je pri vrednotenju delovnega mesta zelo pomebno upoštevati ta podatek.
  Pri oceni delovnega mesta torej v praksi najprej pogledamo osnovne ergonomske veličine in varstvo pri delu, nato pa se pogolobimo v samo naravo dela oziroma postopka. Natančno popišemo kakšni gibi se med operacijo izvajajo, kolikorat se ponovijo, ugotavljamo ali so potrebne sile, prenašanje bremen in podobno.
  Odgovori na posamezna vprašanja z da ali ne, nam ne dajo enoznačne informacije o ustreznosti ali neustreznosti delovnega mesta za delavce z omejitvijo. Vsaka izmed postavk se navezuje na opis omejitev za posamezno osebo in ti dve informaciji med seboj povezuje program razvit v okolju Microsoft Excel. Iz baze podatkov o delovnih mestih prikazuje informacijo o primernih delovnih mestih za zaposlenega. Tako bistveno olajšamo delo odgovornim, ki morajo poiskati primerna delovna mesta, saj pogosto nimajo dovolj poglobljenega znanja s tega področja.
  Najpomembenje pa je, da naše zaposlene še vedno lahko vključujemo v normalen proces dela v našem podjetju na njim primernih delovnih mestih, kjer se njihovo zdravstveno stanje ne poslabšuje.
 • Recikliranje biokompozitovSilvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Teja Pešl, FTPO
  Rebeka Lorber, FTPO
  Tamara Rozman, FTPO
  Rajko Bobovnik, FTPO
  Thomas Wilhelm, FTPO

  Vse več aktivnosti je v polimerni industriji usmerjenih na zamenjavo steklenih vlaken z naravnimi, v uporabo vsaj bioosnovanih polimerov in reciklaži. Pri naravnih vlaknih so še posebej zanimiva odpadna naravna vlakna, saj s tem močno zmanjšamo količino odpadkov, ki jih uporabimo kot sekundarno surovino za kompozite. Če pri tem uporabimo še bioosnovano termoplastično matrico pomeni, da smo izdelali biokompozit, ki je v dobršni meri izdelan iz obnovljivih virov. Da sledimo trendu krožnega gospodarstva, da ob koncu življenjske dobe izdelka iz bioosnovanega kompozita le tega recikliramo, smo pri razvoju biokompozitov zasledovali tudi vpliv večkratnega recikliranja na lastnosti biokompozita. Da dobimo biokompozit, ki ima zadovoljive lastnosti za uporabo za tehnične izdelke mu moramo dodati dodatke, ki omogočajo večkratno recikliranje brez zaznavnih sprememb lastnosti.
  V prispevku bomo predstavili biokompozit, ki ima termoplastično matrico, ki je sintetizirana iz sladkornega trsa, kot ojačevalo ima miskantusova vlakna. Zasledovali smo vpliv večkratnega recikliranja biokompozita s postopkom brizganja in mletja brizganih kosov. Karakterizacijo lastnosti smo izvedli v laboratorijih Fakultete za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Ovrednotili smo mehanske, toplotne lasntosti, dinamične mehanske lastnosti in žilavost. V dobršni meri smo uspeli ohraniti lastnosti biokompoizita in s tem pokazali, da lahko biokompozite iz pretežno obnovljivih virov recikliramo in uporabimo za izdelavo enakovrednih izdelkov.
  Delo je bilo opravljeno v okviru projekta Cel.Krog - Izkoriščanje potenciala biomase za razvoj naprednih materialov in bio-osnovanih produktov, ki ga vodi Inštitut za celulozo in papir in kjer sodeluje Fakulteta za tehnologijo polimerov kot partner.
 • ReconCell: Potreba po varni prilagodljivosti za industrijo!Michael Pravits, Pilz Ges.m.b.H.


  Aleš Ude, Institut Jožef Stefan
  Igor Kovač, Institut Jožef Stefan
  Miha Deniša, Institut Jožef Stefan

  Inštitut Jožef Stefan je razvil visoko fleksibilno, rekonfigurabilno in modularno robotsko celico, ReconCell, v skladu z zahtevami, ki jih potrebuje za paradigmo Industrija 4.0. Ta rekonfigurabilna robotska celica predstavlja proizvodno celico z najvišjo stopnjo prilagajanja izdelkom, ki jih je potrebno obdelati. ReconCell je popolnoma prosto konfigurljiva celica, ki se lahko rekonfigurira in v kateri sta 2 robota, pasivni heksapodi kot pritrdilni elementi, P&P vmesniki, togi prilagodljivi okvir za spremembo funkcije celice, da se samodejno prilagodi različnim izdelkom. Vendar pa je za distribucijo te celice v Evropski uniji treba upoštevati zakonske zahteve glede varnosti. Tu je podjetje Pilz pripravilo oceno tveganja za Inštitut Jožef Štefan in razvilo varnostni koncept, pod pogojem, da se fleksibilna funkcija same celice ne spremeni.
 • Robotska celica za rezkanje termoizolacijskih elementovPeter Kerec, ABB d.o.o.


  Aleš Klun, ABB d.o.o.
  Robert Logar, ABB d.o.o.
  Nejc Pregl , Isomat d.o.o.

  Isomat d.o.o. je visoko spicializirano tehnološko podjetje, kjer razvijajo inovativne in trajnostne rešitve s področja termalne izolacije. V letošnjem letu smo skupaj razvili in zagnali drugo robotsko celico za izrezovanje termično izolativnih elementov posebnih oblik iz mineralne volne. Robotska rešitev vključuje kreiranje trajektorij za rezkanje v okolju MasterCam in nato prenos v ABB RobotStudio, kjer robotski programi za obdelovanje dobijo končno obliko.
 • Sinergije digitaliziranega upravljanja proizvodnje in kakovosti v praksiKlemen Lisec, Inden d.o.o.


  Dušan Božič, Inden d.o.o.
  Jochen Kinauer, camLine GmbH

  Cilj vsake proizvodnje je zagotavljanje učinkovitosti in doseganje visoke kakovosti procesa. Da to dosegamo, je potrebno razumevanje ustreznih procesov, nadzor in vodenje procesnih oken, zagotavljanje stabilnosti procesov, nenehno doseganje zahtevane kakovosti izdelkov, doseganje proizvodnje brez napak in takojšnje zaznavanje in odpravljanje anomalij. Zbiranje in vrednotenje primernih podatkov ter nadzor nad učinkovitostjo opreme so danes izzivi avtomatizacije. Upravljanje proizvodne kakovosti in dokumentiranje izboljšav v proizvodnem procesu je cilj metodologije analize napak in njihovih posledic (FMEA). V članku bomo predstavili zmožnost integracije izboljšav procesnega toka, ki smo jih dosegli z metodo analize napak in njihovih posledic v sistemu za zagotavljanje kakovosti (CAQ), in integracijo ter dokumentiranje izboljšanih metodologij proizvodnje v sistemu za upravljanje proizvodnje (MES).
 • SLCR – čiščenje, odstranjevanje površinskih nanosov, označevanje s svetlobo. Pokukajmo v svet laserskega obdelovanja površinBastian Marheineke, SLCR Lasertechnik GmbH


  SLCR Lasertechnik je srednje veliko podjetje iz Nemčije, ki od leta 1997 deluje na področju laserskih aplikacij, in sicer nudi rešitve in sisteme za obdelavo površin. Podjetje ima ogromno izkušenj in znanja o obdelavi industrijskih površin iz različnih materialov, od kovin in plastike do kompozitnih materialov in še mnogo več. Glavne vrste aplikacij so na primer čiščenje površin, odstranjevanje površinskih nanosov in označevanje.
  Na konkretnih primerih iz različnih industrijskih panog vam bomo predstavili izboljšave v proizvodnji z lasersko tehnologijo SLCR. Razložili bomo splošni princip delovanja SLCR-laserjev in predstavili značilnosti procesa. Poleg tega boste spoznali tudi možnosti in prisluhnili našim izkušnjam s številnimi aplikacijami, kot so priprava in čiščenje površin, barvanje celo kompleksnih teles ipd. z laserjem.
  Za številne aplikacije v sodobnih proizvodnih procesih je čiščenje ali priprava površine obvezen korak v procesu za doseganje visoke kakovosti izdelkov. Posebej za postopke spajanja, kot sta lepljenje ali varjenje, je priprava ali čiščenje spojnih površin zelo pomemben, ključni dejavnik za trdno vez.
  Podobno kot za postopke spajanja je priprava površine zelo pomembna tudi za postopke barvanja, saj z ustrezno pripravo zagotovimo zanesljivo adhezijo med površino in barvo. Poleg tega je natančna odstranitev barve s komponent temeljna kompetenca SLCR Lasertechnik, z njo pa se izognemo proizvodnim korakom, kot je maskiranje, in zmanjšamo število korakov v procesu.
  SLCR Lasertechnik ponuja alternativo številnim aplikacijam v obliki nežne in suhe brezstične obdelave brez medija, samo z uporabo svetlobe.
 • SmartMForming - pametna orodja za oblikovanje pločevineTomaž Savšek, TPV d.o.o.


  Petra Janežič, Gorenje Orodjarna, d.o.o.
  Inda Balagić, CADCAM Design Centar
  Stjepan Flegarić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
  Klemen Žužek, Gorenje orodjarna d.o.o.
  Katja Popovič , Gorenje orodjarna d.o.o.
  Mitja Cerovšek Boštjan Piletič, TPV d.o.o.
  Mario Štorga, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu

  Oblikovanje pločevine je eden pomembnejših procesov v moderni industrijski proizvodnji. Številne komponente v avtomobilski in v industriji hišnih aparatov so izdelane iz pločevine. Procesi oblikovanja pločevine so vse zahtevnejši zaradi vse bolj kompleksnega dizajna, novih tehnologij in materialov, zahtev po zagotavljanju kvalitete in sledljivosti v velikoserijski proizvodnji ter ne nazadnje zaradi zahtev po zmanjševanju energijskega in ogljičnega odtisa. Danes se v avtomobilski industriji več kot 35% pločevinastih delov izdeluje iz novih materialov kot je visoko trdnostno jeklo in ta odstotek se še povečuje.
  V okviru projekta SmartMForming razvijamo pametno orodje za oblikovanje pločevine z uporabo senzorjev, aktuatorjev in centralnega računalnika, ki omogočajo »on-line« upravljanje. S celovitim naborom senzorjev spremljamo geometrijo izdelka, sile prebijanja in snemanja ter stanje orodja in stiskalnice. Na podlagi teh informacij orodje izvaja potrebno korekcijo geometrije, v sistem za upravljanje proizvodnje pa sporoča stanje izdelkov, orodja in stroja.
  Glavna prednost predstavljenega orodja je, da ni potrebno vlagati v dodatno opremo ali stroje (stiskalnice). Obstajajo tudi druge prednosti, kot so skrajšanje tehnološkega časa, povečanje kakovosti proizvodov, zmanjšanje stroškov orodja v življenjskem ciklu in najpomembnejša, večje zmogljivosti izdelave kompleksnejših izdelkov.
 • Softsynchro - ko z vpenjalno glavo navojnega svedra dobite več Rok Volk, EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.


  Pri modernih CNC obdelovalnih centrih se lahko rotacijsko gibanje vretena usklajeno premika skupaj s pomikom in se ob tem sinhronizira. To omogoča izdelavo navojev brez kompenzacijske glave, vendar je praksa pokazala da se pojavljajo napake tudi pri sami sinhronizaciji. Ob uporabi togih vpenjal lahko zaradi napak v sinhronizaciji prihaja do visokih aksialnih sil, ki imajo negativne učinke na proizvodni proces, kot kot je skrajšana življenska doba orodja.
  Proizvajalec EMUGE v svojem programu ponuja vpenjalno glavo za navojno orodje, z minimalno dolžinsko kompenzacijo, ki je nujno potrebna za daljšo življensko dobo orodja, imenovano Softsynchro®. Konstrukcija glave, ki s posebnimi patentiranimi vzmetmi iz elastomerov zmanjšuje aksialne sile, ki delujejo na vreteno, kar omogoča bolj bolj učinkovito rezanje ali vtiskovanje navoja, zmanjšuje navor in podaljševanje življenske dobe orodja. Testi so pokazali tudi do 3x daljšo življensko dobo orodja.
  Zdaj je vpenjalna glava Softsynchro na voljo v različnih izvedbah, ki se lahko prilagajajo.
 • STEADYLINE - premagovanje izzivov dolgih previsov rezalnih orodijZoran Svenšek, SECO TOOLS SI d.o.o.


  V večini industrijskih segmentov je trend izdelave večjih in bolj zapletenih obdelovancev.
  Ti veliki obdelovanci imajo pogosto globoke votline, ki zahtevajo dolgo orodje. Ta orodja z daljšim previsom imajo večjo nagnjenost k vibriranju, kar bo negativno vplivalo na proizvodni proces: nujnost zmanjšanja rezalnih pogojev, težavnost pri doseganju želene kakovosti, zlasti površinske obdelave, prezgodnja obraba rezalnega roba, če jih samo nekaj poimenujemo.
  Po drugi strani, da bi ostali konkurenčni na svojih trgih, kupci nenehno iščejo izboljšanje produktivnosti.
  Vibracije so nezdružljive s produktivnostjo in kakovostjo. Zato je rešitev za odstranitev vibracij nujna za mnoge stranke.
 • Stereolitografija: pripravljena na izdelavo končnih izdelkov?Janez Slapnik, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Thomas Wilhelm, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Irena Pulko, Fakulteta za tehnologijo polimerov
  Slavko Cehner, Doorson d.o.o.
  Franc Hanžič, Doorson d.o.o.

  Stereolitografija je prva patentirana tehnologija dodajalne izdelave (poznana tudi pod izrazom 3D tisk). Deluje na principu utrjevanja fotoobčutljive smole s pomočjo svetlobe in omogoča natančno izdelavo kompleksnih izdelkov neposredno iz CAD modela. Zaradi krhkosti fotoobčutljivih smol se je v preteklosti uporabljala le za izdelavo vizualnih prototipov. Nedavni napredek v razvoju materialov odpira stereolitografiji nove možnosti uporabe. V uvodnem delu prispevka bodo predstavljeni primeri možnosti uporabe stereolitografije za industrijske namene. V nadaljevanju bo predstavljeno, kako lahko krojimo mehanske in termične lastnosti fotoobčutljivih smol za AM glede na zahteve končnega izdelka. Prikazan bo praktični primer razvoja fotoobčutljive smole z izboljšanimi tribološkimi lastnostmi za aplikacijo gonilnega sistema avtomatskih vrat.
 • Strega strojev v visokoproduktivni proizvodnjiMatej Merkač, Yaskawa Slovenija d.o.o.


  Hubert Kosler, Yaskawa Slovenija d.o.o.
  Aljoša Zupanc, Yaskawa Slovenija d.o.o.
  Damian Širaj, Yaskawa Ristro d.o.o.
  Erih Arko, Yaskawa Ristro d.o.o.
  Damir Smailović, Yaskawa Ristro d.o.o.

  Proizvodnja linija je opremljena s petimi robotskimi celicami s skupaj desetimi roboti, ki so opremljeni z univerzalnimi servo robotskimi prijemali za posluževanje s preko 300 tipi izdelkov. Umestitev robotskega posluževanja v proces izdelavo katalizatorjev zagotavlja visoke taktne čase delovanja proizvodnje linije, enostaven prehod med različnimi tipi izdelkov, ter obvladovanje neponovljivih pozicij odvzema s pomočjo 3D robotskega vision sistema. Robotizacija strege strojev v visokoproduktivnih proizvodnjah zahteva v postopku načrtovanja dinamično ekipo, interdisciplinarno povezovanje in optimalne rešitve.
 • Strojni vid, ključna omogočitvena tehnologija I4.0Jure Skvarč, Kolektor Orodjarna, PE Vision


  Sistemi strojnega vida so naprave, ki iz slik, ki jih zajemajo raznovrstne kamere samodejno izluščijo koristne informacije. Na ta način omogočajo izvajanje kontrole kakovosti, vodenje strojev in naprav, nadzor in identifikacijo komponent, branje kod in oznak ter zagotavljajo dragocene podatke za optimizacijo proizvodnje.
  Tehnologije strojnega vida so ključne tehnologija pametnih tovarn. Nobene druge naprave ne zbirajo in interpretirajo toliko podatkov kot naprave strojnega vida. Ideja je zajeti in razumeti slikovno informacijo in posredovati rezultate v vrednostno verigo v vsaki fazi proizvodnje. Pri tem ne gre le za odkrivanje napak, ločevanje dober-slab izdelek ampak za samodejno proženje inteligentnih ukrepov. Pri tem metode umetne inteligence prebojno spreminjajo zmogljivosti sistemov strojnega vida in omogočajo izvedbo popolnoma novih rešitev, ki se širijo tudi izven industrijskega okolja.
  Tovarne prihodnosti bodo zasnovane tako, da bodo zagotavljale največje koristi pri najnižji možni porabi materiala in energije. Povezani in prožnejši proizvodni procesi podprti s strojnim vidom bodo utrli pot novim poslovnim modelom.
 • Tlačni senzor za nadzor procesa brizganja plastičnih materialovDomen Rovšček, Hidria d.o.o.


  Dragan Kusić, TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
  Boštjan Berginc, Hidria d.o.o.
  Aljaž Podobnik, Hidria d.o.o.

  Z modernizacijo proizvodnih tehnologij se globalno kaže potreba po inteligentnih sistemih nadzora avtomatiziranih procesov. Želja po »real time« spremljanju proizvodnih parametrov (100 % kontrola) je torej vedno večja, tudi v predelavi plastičnih materialov.
  Brizganje plastičnih materialov je pogosto slep proces, saj se uporabnik zanaša na procesne parametre samega stroja za brizganje, hkrati pa nima neposrednega vpogleda, kaj se dejansko dogaja v orodju. Obstoječi sistemi za nadzor procesa brizganja ali tlačnega litja aluminija so zelo dragi in zlahka presežejo vrednost orodja, zato se v veliko primerih uporabljajo zgolj za nastavitev orodja pri prvih zagonih. Obstaja torej potreba po sistemu za nadzor procesa brizganja plastike, ki bi bil cenovno dostopen večji množici uporabnikov, hkrati pa bi bil dovolj enostaven za uporabo, pri čemer bi moral imeti natančnost primerljivo z obstoječimi sistemi.
  Projekt Injection Molding Pressure Sensor (IMPS) zajema razvoj inovativnega senzorja tlaka z integrirano elektroniko, ki ga bo mogoče brez velike dodatne investicije vgraditi v vsako orodje za brizganje plastike. Razviti senzor se lahko uporablja za: 1. Zaprtozančni sistem regulacije procesa brizganja oz. spremljanje dogajanja neposredno v orodni votlini in odzivanje procesa na podlagi izmerjenih vrednosti; 2. Diagnostiko procesa in napovedovanje dogodkov v procesu, kar močno zmanjša število slabih polizdelkov in posledično optimizira porabo energije ter osnovnih materialnih virov.
 • TRENDI V INDUSTRIJI SVETLOBNE OPREME AVTOMOBILOVAleš Adamlje, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.


  Z razvojem električnih vozil, uporabo LED izvorov in nenehnih pritiskov po zniževanju stroškov se na trgu svetlobne opreme avtomobilov dogajajo korenite spremembe. Na trgu, ki postaja vedno bolj zahteven, proizvajalci avtomobilov za vzdrževanje svoje konkurenčnosti uvajajo nove oblikovne, konstrukcijske in tehnološke rešitve. Hkrati s tem pa se povečuje kompleksnost posameznih izdelkov in sklopov, ki so vgrajeni v avtomobile. Vedno večja kompleksnost izdelkov zahteva od dobaviteljev nove inovativne pristope pri snovanju in izdelavi izdelkov in sklopov. Da bi dobavitelji avtomobilske industrije obstali na globalnem trgu, morajo uporabljati nove materiale, nove tehnologije in postopke izdelave, hkrati pa širiti spekter izdelkov, ki so jih za proizvajalce avtomobilov sposobni razviti in izdelati. V članku se primerja tipične izdelke v industriji svetlobne opreme in sprednjega dela avtomobila nekoč, danes in v prihodnosti, predstavljeni so trendi pri razvoju izdelkov in sklopov sprednjega dela avtomobila ter trendi pri razvoju termoplastičnih materialov, tehnologij in postopkov. Predstavljen je izdelek, vgrajen na sprednjem delu električnega avtomobila, ki sledi novim trendom in je bil razvit ter se proizvaja v našem podjetju.
 • Unikatni dimenzijski merilni sistemi za reševanje kompleksnih meroslovnih izzivovNejc Demšar, LOTRIČ Meroslovje, d. o. o.


  Predstavitev dobre prakse razvoja po meri in reševanje specifičnih meroslovnih izzivov za izboljšanje kakovosti procesov.
  Zaradi vse večjih zahtev kupcev in standardov po avtomatizirani kontroli kakovosti tudi specifičnih izdelkov se pojavlja vse več potreb po razvoju in izgradnji dimenzijskih merilnih strojev, ki so popolnoma prilagojeni zahtevam uporabnika.
  S prilagojenimi merilnimi karakteristikami, merilnim principom, nadgradnjami, konstrukcijo, stopnjo avtomatizacije in mestom vgradnje se zagotavlja visoka stopnja točnosti merjenja dimenzij in površin izdelkov , ki jih ni mogoče meriti s serijskimi merilnimi stroji.
 • Vpliv časa skladiščenja na lastnosti brizganih izdelkov iz PA 66 GF15Silvester Bolka, Fakulteta za tehnologijo polimerov


  Za brizgan izdelek želimo dobiti čim boljše mehanske in toplotne lastnosti ter lep izgled, če je izdelek na vidnem mestu. Za zagotovitev funkcionalnega in estetsko lepega izdelka je potrebno ustrezno nastaviti parametre brizganja, ki vplivajo na vsak material drugače. Za poliamide je značilno, da navzemajo vlago predvsem v amorfnem delu strukture. Z višjo vsebnostjo vlage vplivamo tudi na izboljšanje njihove žilavosti. Visoka žilavost je pomembna predvsem pri konstrukcijskih brizganih kosih, ki jih uporabljamo pri izdelkih, kjer so mehansko obremenjeni, da ne pride do loma.
  V prispevku bomo predstavili vpliv časa skladiščenja, kjer so brizgani izdelki iz PA 66 GF15 navzemali vlago, na spremembo njihovih mehanskih in toplotnih lastnosti. Predstavili bomo, kako s parametri brizganja, s katerimi smo dosegli nižjo stopnjo kristaliničnosti, dosežemo večji navzem vlage in s tem večjo spremembo mehanskih in toplotnih lastnosti.
 • »Poka-Yoke« – avtomatizacija in informatizacija ročnih montažnih procesov v proizvodnjiTim Vrbančič, Inea RBT d.o.o.


  Janez Tancek, Inea RBT d.o.o.

  Pri ročnih montažnih procesih delavec običajno sestavlja končni produkt iz večih sestavnih delov. Različni dejavniki, tudi človeški, so razlog za napake pri sestavljanju. Veliko število sestavnih delov, monotonost samega sestavljanja in drugi dejavniki so lahko razlog zato, da se nek sestavni del pozabi vgraditi, ali pa se ga zamenja z njemu podobnim zaradi vizualne podobnosti. Take napake vodijo do neustreznih in nefunkcionalnih produktov, česar pa si niti proizvajalec niti končni uporabnik ne želita. Japonski pojem, ki govori o preprečevanju napak, se imenuje »Poka-Yoke« [5]. Tak koncept je mogoče vpeljati tudi v ročno montažno proizvodnjo – v temu članku bo predstavljena rešitev, ki temelji na terminalih Anywire za usmerjanje delavca in sekvenčnem vodenju ročne montaže s pomočjo krmilnikov Mitsubishi Electric. Terminali delavca usmerjajo po korakih ročne montaže s pomočjo različnih funkcij (prižiganje LED lučke, prikaz števila sestavnih delov, odpiranje vratc pred zabojem s sestavnimi deli, ...), sposobni pa so tudi prepoznati delavčeva dejanja (poseg v zaboj s sestavnimi deli) tekom ročne montaže. Iz PLK nivoja je mogoče rešitev nadalje informatizirati z integracijo v ERP in MES nivo podjetja. Taka avtomatizacija in informatizacija ročne montaže lahko vodi do proizvodnje z nič napakami, na dolgi rok pa do višje produktivnosti, večje kvalitete izdelkov ter finančnih prihrankov.