Prejemnika letošnjega priznanja TARAS sta ...

23 jun 2021

Prejemniki priznanja TarasPrejemnika letošnjega priznanja TARAS sta podjetje Danfoss Trata in Institut Jožef Stefan, ki sta razvila inteligentne motorne pogone, ki omogočajo optimizacijo celotnih omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja. Ti v kombinaciji s tlačnimi regulatorji brez pomožne energije omogočajo optimizacijo celotnega omrežja daljinskega ogrevanja oziroma hlajena ter podpostaj. Rešitev, zaščitena s tremi mednarodnimi patenti, bo podjetju Danfoss omogočila tržno prednost pred konkurenco.

 

Iskrene čestitke!