Priznanje TARAS podjetju Danfoss Trata in raziskovalni skupini Sistemi in vodenje Instituta Jožef Stefan

08 jun 2015

Gasper_Garantini__Miha_Bobic__Darko_svetak__prof._dr._dzani_Juricic__doc._dr._Damir_Vrancic_(od_leve)Nove pogone so želeli razviti na temelju inovativnih rešitev, zato so v podjetju Danfoss Trata na podlagi predhodnih dobrih izkušenj s sodelovanjem z Odsekom sistemi in vodenje z Instituta Jožef Stefan, odločili za skupen razvoj. Sodelavci raziskovalne skupine z instituta so prispevali tista znanja in izkušnje o regulacijskih algoritmih, adaptivnih sistemih in elektronskih rešitvah, ki so bila potrebna za inovativne rešitve in so omogočila tržno prednost pred konkurenco.

Raziskovalna skupina v podjetju in z instituta sta skupaj rešili veliko pomembnih tehnoloških izzivov. Sodelovali so na vseh stopnjah razvoja izdelka od zasnove do certificiranja ustreznosti za prodajo na trgu. Tehnološka zahtevnost izdelka in prednost pred tekmeci na trgu se kaže tudi v dveh skupnih patentnih prijavah. Poleg predstavitev rezultatov na več domačih konferencah in na sejmih ter dveh patentov sta sodelujoča partnerja ohranila tudi nekaj izvedbenih podrobnosti oziroma tehnološkega znanja in izkušenj kot skupno poslovno skrivnost.

Največja trga za nove pogone sta Kitajska in Rusija, pri čemer je po besedah mag. Mihe Bobiča iz podjetja Danfoss Trata pomembno to, da gre za nove stavbe, medtem ko prenova starih še pride na vrsto. Ob tem je po prepričanju Babiča bolj kot to, kje so izdelki narejeni, pomembno, kje je znanje. »In znanje na našem segmentu je v Sloveniji,« je poudaril v pogovoru po prejemu priznanja TARAS.

Prejem TARASA je po besedah Mihe Bobiča za podjetje priznanje, da delajo stvari prav. Da so naredili inovacijo, ki jo je prepoznal ne le trg, temveč tudi strokovna javnost. Vodja raziskovalne skupine dr. Đani Juričić pa je ob tem spomnil na poslanstvo njihove skupine po katerem morajo svoje delo opravljati tako, da se čim več rezultatov vrne davkoplačevalcem. In v tem primeru jim je v največje zadovoljstvo, da je napor ene skupine pripeljal do kruha.

Letošnji prejemnik priznanja TARAS sta se pridružila prestižni druščini prejemnikov preteklih let. Prvo priznanje leta 2010 sta prejela podjetje Domel, d. o. o., in programska skupina Sistemi in vodenje Instituta Jožef Stefan, za uspešno sodelovanje pri razvoju sistema za avtomatsko končno kontrolo elektromotorjev za sesalnike. Leta 2011 sta priznanje za projekt Inteligentni sistem laboratorijev v zdravstvu – ILAB prejela družba LOTRIČ laboratorij za meroslovje, d. o. o., in raziskovalna skupina Instituta Jožef Stefan, Odsek za inteligentne sisteme. Leta 2012 podjetje Trimo, d. d., in Razvojno-raziskovalna skupina CBS Inštituta za razvoj visokoizolativnega gradbenega elementa Qbiss Air. V letu 2013 sta priznanje prejeli podjetje TPV, trženje in proizvodnja opreme vozil, d. d., in Laboratoriju za vrednotenje konstrukcij Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, za uspešno sodelovanje pri razvoju uporabe prave napetostno-deformacijske krivulje pri konstruiranju in razvojnem vrednotenju. Zadnje priznanje v 2014 pa sta prejela podjetje INEA, d. o. o., in Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za uspešno sodelovanje pri razvoju energijsko učinkovitega multivariabilnega prediktivnega vodenja klimatske naprave na osnovi mehkega modela.

Drugi dan štiri vzporedne dvorane s 47 izbranimi strokovnimi prispevki
Drugi dan 7. industrijskega foruma se bo v štirih vzporednih dvoranah zvrstilo 47 izbranih strokovnih prispevkov, ki zaokrožajo zanimiv in pester program razvojnih dosežkov na zelo različnih industrijskih področjih. Poseben sklop predstavljajo vsebine iz orodjarstva in strojegradnje v okviru Dneva orodjarstva in strojegradnje, ki ga organizator industrijskega foruma pripravlja v sodelovanju s TECOS, Razvojnim centrom orodjarstva Slovenije.

 

O Industrijskem forumu IRT (Inovacije, razvoj, tehnologije) 2015
Dogodek je namenjen industriji v širšem smislu, tako da na njem odgovore na svoja vprašanja in možnosti novega sodelovanja, mreženja in novih priložnosti lahko najdejo predstavniki številnih industrij.

Forum je razdeljen na več tematik in zajema vsa področja, ki jih s svojimi vsebinami pokriva tudi revija IRT3000: inoviranje, razvoj, izdelovalne tehnologije, orodjarstvo in strojegradnja, toplotna obdelava in spajanje, napredni materiali, umetne mase in njihova predelava, organiziranje in vodenje proizvodnje, menedžment kakovosti, avtomatizacija, robotizacija in informatizacija. Na forumu imajo svoje mesto še mehatronika, proizvodna logistika, informacijske in napredne tehnologije ter ponudba znanja.

Med udeleženci industrijskega foruma so inženirji in tehniki, vodje in drugi menedžerji v proizvodnih in storitvenih podjetjih, raziskovalci v industriji, akademiki, študenti, priznani strokovnjaki iz tujine ter predstavniki državnih institucij in nacionalnih zbornic.

Dodatne informacije:
Nataša Vodušek Fras
GSM: 041 387 297
E-naslov: natasa.vodusek@forum-irt.si
www: www.forum-irt.si