Industrijski forum IRT 2011: Boj za priznanje TARAS je odprt

04 jan 2011

TARAS_2011_1Priznanje podeljuje organizator Industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT3000. Priznanje je namenjeno spodbujanju sodelovanja med raziskovalnimi organizacijami in skupinami ter razvojnimi skupinami v industriji in gospodarstvu. Predmet razpisa za priznanje TARAS je izdelek, rešitev ali storitev, ki je bila v celoti ali v bistvenem delu razvita v sodelovanju med partnerjem iz znanstveno-raziskovalne sfere in naročnikom iz gospodarstva

Izhodišče za priznanje je vizija Industrijskega foruma IRT, ki želi v proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju spodbuditi inovativnost, razvojno usmerjenost in tehnološko odličnost, kot pomembne dejavnike uspešnosti in boljše kakovosti življenja

Glavni prijavitelj na razpis za priznanje mora biti gospodarska družba (ne sme biti javni zavod), ki je naročnik projekta razvoja izdelka, rešitve ali storitve. Drugi prijavitelj mora biti registrirana raziskovalna skupina na Agenciji za raziskovalno dejavnost RS (na seznamu raziskovalnih skupin, objavljenih na spletni strani sicris.izum.si). Glavni prijavitelj in raziskovalna skupina ne smeta biti iz iste organizacije. Prednost pri izbiri bodo imele prijave, kjer je raziskovalna skupina iz javnih raziskovalnih zavodov in organizacij, kot so na primer fakultete, inštituti in tehnološki centri. Način in vir financiranja projekta nista pomembna.

Kipec TARAS je delo oblikovalke Nine Mihovec, Wilsonic, d. o. o. Podjetje Akrapovič, d. d., pa ga je izdelalo iz titana po najsodobnejšem postopku ulivanja.

V letu 2010 je priznanje TARAS prejelo podjetje Domel, d. o. o., in programska skupina Sistemi in vodenje Instituta Jožef Stefan za uspešno sodelovanje pri razvoju Sistema za avtomatsko končno kontrolo elektromotorjev za sesalnike.

O Industrijskem forumu IRT 2011
Dogodek je namenjen industriji v širšem smislu, tako da lahko na njem odgovore na svoja vprašanja in možnosti novega sodelovanja, mreženja in novih priložnosti najdejo predstavniki številnih industrij.

Forum je razdeljen na več tematik in zajema vsa področja, ki jih s svojimi vsebinami pokriva tudi revija IRT3000, torej inoviranje, razvoj, izdelovalne tehnologije, orodjarstvo in strojegradnja, toplotna obdelava in spajanje, napredni materiali, umetne mase in njihova predelava, organiziranje in vodenje proizvodnje, menedžment kakovosti, avtomatizacija, robotizacija in informatizacija. Na forumu najdejo svoje mesto še mehatronika, proizvodna logistika, informacijske in napredne tehnologije ter ponudba znanja.

Dodatne informacije:
Nataša Vodušek Fras
GSM: 041 387 297
E-naslov: natasa.vodusek@forum-irt.si
www: www.forum-irt.si