Industrijski forum IRT 2010 v znamenju prenosov znanj v industrijo

07 jun 2010

Forum_2010_2Prvi dan foruma je namenjen predstavitvam vabljenih strokovnih prispevkov, ki so jih pripravili ugledni strokovnjaki iz industrije. V plenarnem delu je predsednik uprave Kovinoplastike Lož in podpredsednik ISTME Europe Janez Poje v predavanju z naslovom Vloga razvoja produkcijskih sposobnosti in možnosti povezovanja med drugim izpostavil, kako zelo pomembno je, da zagotovimo primerne pogoje oziroma možnosti za inovativnost. Po njegovih besedah je namreč pri inovativnosti le 30 odstotkov talenta, ostalih 70 odstotkov predstavljajo znanje in ustrezni pogoji pri delu. Generalni direktor TPV, d. d., in predsednik Združenja RIS dr. Tomaž Savšek je v predavanju z naslovom Potenciali inovacijskega preboja Slovenije prestavil dejansko stanje na področju razvoja tehnologij in inovacij v Sloveniji. Po njegovih besedah je finančna udeležba industrije v novih razvojnih projektih manj kot 10 odstotna, po drugi strani pa le 10 odstotkov razvojnih dosežkov prehaja iz razvojnih institucij v industrijo. Podal je možne rešitve in modele za uspešnejše povezovanje države, industrije in raziskovalnih institucij glede financiranja in ustvarjanja znanja ter prenos razvojnih in tehnoloških dosežkov v industrijsko okolje za dosego večjih dodanih vrednosti. Slovenija naj bo dežela inženirjev in ne dežela delovne sile.    

Eden od vrhuncev prvega dne Industrijskega foruma IRT 2010 bo zagotovo okrogla miza z naslovom Viri inovacij, razvoja in tehnologij za uspešno povezovanje, sodelovanje in poslovanje. Vodila jo bo Vida Petrovčič, strokovnjaki iz uspešnih podjetij in predstavniki podpornega okolja pa bodo med drugim skušali odgovoriti na vprašanji, kako pospešiti razvoj v podjetjih in kako spodbuditi sodelovanje med gospodarstvom in znanstveno-raziskovalnim okoljem, kot temeljema za povečanje inovativnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Po okrogli mizi bo organizator Industrijskega foruma IRT in izdajatelj strokovne revije IRT3000 prvič podelil Tarasa, priznanje za najuspešnejše sodelovanje znanstvenoraziskovalnega okolja in gospodarstva na področju inoviranja, razvoja in tehnologij. Izhodišče za priznanje je vizija Industrijskega foruma IRT, ki želi v proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju spodbuditi inovativnost, razvojno usmerjenost in tehnološko odličnost, kot pomembne dejavnike uspešnosti in boljše kakovosti življenja

Ob robu foruma se predstavlja tudi 44 razstavljavcev, povečini iz industrije.

Sponzor dogodka je Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije pri Ministrstvu za gospodarstvo, pokrovitelji dogodka pa so podjetja ABB, Lotrič in Motoman.