Dodane vrednosti sodelovanja med podjetji se v Sloveniji premalo zavedamo

08 jun 2009

Forum2009_2Prvi dan foruma je potekal v luči predstavitev vabljenih strokovnih prispevkov, ki so jih pripravili ugledni strokovnjaki iz industrije, ki so skušali predstavili stanje v industriji na vseh tematskih področjih foruma (inovacije, razvoj in tehnologije) in izpostaviti njihove glavne izzive. Direktor AlixPartners GmbH Gorazd Vrbica je v uvodnem govoru z naslovom Prestrukturiranje v času krize med drugim povedal, da podatki pravkar končane študije izpeljane med avtomobilskimi proizvajalci in njihovimi dobavitelji, kažejo, da naj bi se letos prodaja avtomobilov v Zahodna Evropi znižala tudi do 20 odstotkov, medtem ko naj bi se v ZDA za približno polovico. Približno 50 odstotni padec prodaje pa naj bi v letošnjem letu zabeležili tudi proizvajalci tovornih vozil.

Prvi dan foruma je tematsko zaokrožila okrogla miza z naslovom Viri inovacij, razvoja in tehnologij za rast povezovanja, sodelovanja in uspešnega prestrukturiranja. Sooblikovali so je Gorazd Vrbica, direktor AlixPartners GmbH, Rudi Bric, direktor podjetja PETRA Stroji, d. o. o., Jože Duhovnik, dekan Fakultete za strojništvo v Ljubljani, Iztok Lesjak, direktor Tehnološkega parka Ljubljana in Simon Štrancar, direktor G-1, d. o.

Govorci na okrogli mizi so se strinjali, da je gospodarska kriza, v kateri smo, globlja kot se je zavedamo in da bo še trajala. Izpostavili so, da je prav zato izjemno pomembno, da smo fleksibilni in inovativni. Menili so, da imamo v Sloveniji sposobne ljudi in dobre izdelke, ki pa se jih moramo naučiti tudi prodajati in ceniti svoje znanje. Izpostavili so tudi, kako pomembno je sodelovanje in da se dodane vrednosti le tega v Sloveniji premalo zavedamo.

Forum poteka v organizaciji podjetij PROFIDTP, d. o. o., in Ecetera, d. o. o.