Industrijski forum: vir znanja in izkušenj za stroko


Forum znanja in izkušenj

Če kdaj, potem je v teh spremenjenih razmerah industrija še toliko bolj željna predstavitev dosežkov in novosti, dobrih praks in inovativnih rešitev. Industrijski forum 2022 bo tudi tokrat ponudil številne zanimive vsebine, ki bodo napolnile dva forumska dneva. Spet bomo predstavljali uspešne primere prenosa znanja in izkušenj iz industrije v industrijo, uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju, resničnega stanja v industriji ter njenih zahtev in potreb, uspešnih aplikativnih projektov raziskovalnih organizacij, inštitutov in univerz, izvedenih v industrijskem okolju, ter primerov prenosa uporabnega znanja iz znanstvenoraziskovalnega okolja v industrijo.

Vizija

Po enajst uspešno organiziranih dogodkih v živo in dvanajsti kot spletni dogodek, se trinajsti Industrijski forum vrača kot prepoznaven (mednarodni) strokovni konferenčni dogodek v živo na področju inovacij, razvoja in tehnologij v kosovni proizvodnji v Sloveniji in sosednjih pokrajinah.

Poslanstvo

V proizvodnem, razvojno-raziskovalnem in izobraževalnem okolju vzpodbujati inovativnost, razvojno usmerjenost in tehnološko odličnost kot pomembne dejavnike uspešnosti in boljše kakovosti življenja.

Cilji

Industrijski razvoj gre naprej in inovativni pristopi so v trenutnem obdobju še veliko bolj cenjeni, kot so bili doslej. Tudi zato smo si tokrat zastavili naslednje cilje: seznaniti strokovno javnost z novostmi, inovacijami, rezultati raziskav in razvoja, sodobnimi tehnologijami in njihovo uporabo ter domačimi in tujimi izkušnjami, s katerimi lahko izboljšamo poslovanje in povečamo konkurenčno prednost slovenskih proizvodnih podjetij. Spodbujati želimo učinkovito izmenjavo mnenj ter izkušenj med proizvodnimi in razvojnimi podjetji ter institucijami znanja, kot pogoj za vzpostavitev in krepitev uspešnega povezovanja ter sodelovanja. Krepiti hočemo zavest o pomenu inovativnosti, razvojne usmerjenosti in tehnološke odličnosti za poslovno uspešnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Spodbujati nameravamo prepoznavnost potrebe po načrtnem in neprestanem pridobivanju podatkov in izkušenj o resničnem stanju industrije za povečanje kakovosti ponudnikov rešitev in kompetentnosti ponudnikov znanja.