Industrijski forum: izvor znanja i iskustava za struku

Forum znanja i iskustva

Ako ikada, onda je u ovim promijenjenim okolnostima industrija još više željna predstavljanja postignuća i novosti, primjera dobrih praksi i inovativnih rješenja. Industrijski forum 2022 će i ovaj puta ponuditi brojne zanimljive sadržaje, koji će ispuniti dva forumska dana. Opet ćemo predstavljati uspješne primjere prijenosa znanja i iskustava iz industrije u industriju, primjene novi zamisli, projekata, metoda, tehnologija i alata u industrijskom okruženju, stvarnog stanja u industriji te njenih zahtjeva i potreba, uspješnih aplikativnih projekata istraživačkih organizacija, instituta i sveučilišta, izvedenih u industrijskom okruženju, te primjera prijenosa primjenjivog znanja iz znanstveno-istraživačkog okruženja u industriju.

Vizija

Nakon dvanaest uspješno organiziranih događaja, trinaesti Industrijski forum se vraća kao prepoznatljiv (međunarodni) stručni konferencijski događaj na području inovacija, razvoja i tehnologija u proizvodnji dijelova u Sloveniji i susjednim regijama.

Misija

U proizvodnom, razvojno-istraživačkom i obrazovnom okruženju poticati inovativnost, razvojnu usmjerenost i tehnološku izvrsnost kao važne čimbenike uspješnosti i bolje kvalitete života.

Ciljevi

Industrijski razvoj ide naprijed i inovativni pristupi su u trenutačnom razdoblju još više cjenjeniji nego li su to bili do sada. Stoga smo si ovog puta postavili sljedeće ciljeve: upoznati stručnu javnost s novostima, inovacijama, rezultatima istraživanja i razvoja, suvremenim tehnologijama i njihovoj primjeni, te domaćim i inozemnim iskustvima, s kojima možemo poboljšati poslovanje i povećati konkurentnu prednost slovenskih proizvodnih tvrtki. Želimo poticati učinkovitu razmjenu mišljenja i iskustva između proizvodnih i razvojnih tvrtki te institucija znanja, kao uvjet za uspostavljanje i osnaživanje uspješnog povezivanja te suradnje. Želimo jačati svijest o značenju inovativnosti, razvojne usmjerenosti i tehnološke izvrsnosti za poslovnu uspješnost i konkurentnost slovenskog gospodarstva. Namjeravamo poticati prepoznatljivost potrebe za planiranim i neprekidnim dobivanjem podataka i iskustava o stvarnom stanju industrije za povećanje kvalitete ponuditelja rješenja i kompetentnosti ponuditelja znanja.