Opći podaci

Forum znanja i iskustva

Događaj je namijenjen predstavljanju dostignuća i novosti iz industrije, inovacija i inovativnih rješenja iz industrije i za industriju, primjera prijenosa znanja i iskustava iz industrije u industriju, primjene novih zamisli, konstrukcija, metoda, tehnologija i alata u industrijskom okruženju, stvarnog stanja u industriji te njenih zahtjeva i potreba, uspješnih aplikativnih projekata istraživačkih organizacija, instituta i sveučilišta, izvedenih u industrijskom okruženju, te primjera prijenosa primjenjivog znanja iz znanstveno-istraživačkog okruženja u industriju.

Vizija

Postati prepoznatljiv (međunarodni) stručni konferencijski događaj na području inovacija, razvoja i tehnologija u komadnoj proizvodnji u Sloveniji i susjednim regijama.

Misija

U proizvodnom, razvojno-istraživačkom i obrazovnom okruženju poticati inovativnost, razvojnu usmjerenost i tehnološku izvrsnost, kao važne čimbenike uspješnosti i bolje kvalitete života.

Ciljevi

Upoznati stručnu javnost s novostima, inovacijama, rezultatima istraživanja i razvoja, suvremenim tehnologijama i njihovom primjenom te domaćim i inozemnim iskustvima, s kojima možemo poboljšati poslovanje i povećati konkurentsku prednost slovenskih proizvodnih i razvojnih tvrtki. Poticati učinkovitu razmjenu mišljenja te iskustava između proizvodnih i razvojnih tvrtki te institucija znanja, kao uvjet za uspostavu i osnaživanje uspješnog povezivanja te suradnje. Osnaživati svijest o važnosti inovativnosti, razvojne usmjerenosti i tehnološke izvrsnosti za poslovnu uspješnost i konkurentnost slovenskog gospodarstva. Poticati prepoznatljivost potrebe za planiranom i neprestanom dobivanju podataka i iskustava o stvarnom stanju industrije za povećanje kvalitete ponuditelja rješenja i kompetentnosti ponuditelja znanja.