Autori

Prijava članaka za Industrijski forum IRT u Portorožu više nije moguća.

Molimo, da se u slučaju eventualnih pitanja obratite organizatoru foruma na mail: info@forum-irt.si