Program industrijskega foruma IRT 2017

 

Drugi dan, torek, 6. junij 2017

 
8.30 - 9.15

Sprejem udeležencev

 

Dvorana 1

   
9.15 - 9.45 Inteligentna avtomatizacija
Jochen Kinauer, Dušan Božič
Inden d.o.o.
Izvleček
     Cilj idealne proizvodne linije je doseči dobro zmogljivost tovarne ob visokokakovostnih procesih.Takšna zmogljivost tovarne je mogoča le, če se razumejo vsi relevantni procesi, nadzor in upravljanje procesnih oken, zagotavljanje stabilnosti procesov, vseskozno doseganje potrebne produktne kakovosti, zagotavljanje proizvodnjo brez napak in takojšnje zaznavanje anomalij.Zbiranje in vrednotenje vseh zadevnih podatkov ter kompleksno upravljanje z učinkovitostjo opreme so izzivi avtomatizacije. Glavni namen avtomatizacije je premik pravega materiala ob pravem času na pravo mesto s pravilnim procesiranjem – z nadzorom vseh teh korakov v realnem času.Zmožnost narediti to zanesljivo, predvidljivo in fleksibilno ima neposreden učinek na učinkovitost proizvodnega obrata. V predstavitvi bodo opisane glavne komponente avtomatizacije in upravljanje kakovosti. Predstavljenih bo tudi nekaj ROI primerov.
9.45 - 10.15 Električni cilinder
Albin Sirc, Jure Peternel
Egasi d.o.o.
Izvleček
   Razvoj avtomatizacije, kjer se povečujejo zahteve po hitrosti in natančnosti pozicioniranja, ponujajo priložnost za novo generacijo električnih cilindrov na osnovi cevastih direktno gnanih linearnih motorjev. V podjetju Egasi d.o.o. razvijamo električne cilindre na osnovi inovativne konstrukcije magnetnega kroga, ki omogoča doseganje konkurenčnih karakteristik pri uporabi bistveno manjše količine trdomagnetnega materiala iz redkih zemelj(NdFeB), kar bo v končni fazi lahko pocenilo izdelek in ga naredilo še bolj zanimivega za potencialni trg. Linearni motor je sestavljen iz statorskega dela z trifaznim navitjem in integriranim senzorjem pozicije ter gibajoče gredi z integrirano trdomagnetno cevjo, ki je multipolno magnetena. Za električni cilinder je značilno doseganje visokih hitrost, visokih pospeškov in možnost dinamičnega pozicioniranja, kar omogoča veliko večjo uporabnost v primerjavi z klasičnim pnevmatskim regulatorjem položaja. Značilen za električni cilinder je tudi visok izkoristek delovanja, kar lahko pomeni občutne prihranke pri energiji. 
10.15 - 10.45 Načrtovanje magnetilnih glav za magnetenje rotorjev z uporabo programskega okolja ANSYS Electromagnetics Suite
Ludvik Strauch
Kolektor Group d.o.o.
Izvleček
     Hiter porast razvoja brezkrtačnih motorjev ponuja različne oblike rotorjev. Rotor je v osnovi sestavljen iz več trajnih magnetov. Trenutno je tehnično zelo zanimiv rotor sestavljen iz enega samega kosa s procesom brizganja ali prešanja. Številne aplikacije uporabe motorjev določajo magnetne rotorje, ki se ločijo po: obliki, velikosti, številu polov, vrstah magnetnega materiala in oblikah magnetizacije. V procesu magnetizacije se vstavi rotor v magnetilno glavo, kjer dobi magnetne lastnosti. Zaradi kompleksnosti tehničnih karakteristik rotorjev ločimo več vrst magnetilnih glav, ki so lahko narejene iz tuljave z ali brez dodanega mehkomagnetnega jedra ali iz trajnih magnetov. Zaradi številnih problemov pri načrtovanju magnetilnih glav je zato nujno potrebno uporabiti napredno tehnologijo z računalniškimi simulacijami. Zato uporabljamo v podjetju Kolektor Group pri načrtovanju magnetilnih glav programsko okolje ANSYS Electromagnetics Suite. Glede na tehnične zahteve rotorja se naredi numerični model rotorja in nato analizo in simulacijske izračune različnih elektromagnetnih parametrov. Pri tem je potrebno preveriti različne oblike magnetilne glave, da se zadosti magnetnemu nasičenju rotorja. Razvoj numeričnih modelov v programskem okolju ANSYS Electromagnetics Suite omogoča hiter, zanesljiv in širši vpogled v delovanje procesa magnetenja rotorjev.
10.45 - 11.15 Razvoj tečaja za pečico za premium blagovno znamko - kako izpolniti nasprotujoče si zahteve
Marko Mirnik, Rok Pišek, Aleš Plešnik
Turna d.o.o.
Izvleček
     Kot proizvajalec komponent za gospodinjske aparate smo se pri razvoju novega izdelka tečaja vrat pečice za premium blagovno znamko soočili z tehnično tehnološkimi zahtevami, ki na eni strani povzemajo zahteve aparatov namenjenih za profesionalno rabo (življenska doba, nosilnosti in obremenitve), na drugi strani pa z zahtevami aparatov za domačo rabo (dizajn, enostavnost uporabe, trendi,...). Prispevek na kratko povzema vsa razmišljanja pri iskanju rešitev in pomen dobrega sodelovanja s kupcem v fazi razvoja. Z iskanjem za oba partnerja sprejemljivih rešitev je bil razvit izdelek, ki izpolnjuje vse zahteve kupca in ima še sprejemljivo ceno.
   
 11.15 - 12.00 Odmor za druženje in ogled razstave
   
 12.00 - 12.30 A C F - Aktivni kontaktni vmesnik
Jože Babič
Halder d.o.o.
Izvleček
     A C F - Aktivni kontaktni vmesnikRobot handcraft®Naša patentirana ACF-tehnologija avtomatizira naloge z visokimi zahtevami glede občutljivosti in prilagodljivosti pri rokovanju. Zagotavlja ekstremno kratke čase ciklov in radikalno gospodarne amortizacijske čase tudi v občutljivih operacijah. ACF avtomatizira problematično ročno delo in zagotavlja visoke kakovostne standarde. Ustreza vsakemu robotu. Zaradi tega je sama nadgradnja neverjetno enostavna in prepričljiva.Obdelava površin:Brušenje, poliranje, čiščenje, laminiranje, odstranjevanje barve, ščetkanje, robkanje, glajenjeVsi materiali:Jeklo, aluminij, titan, magnezij, ogljik, umetni materiali, les, keramika, kokosova vlakna,…Kontaktno občutljivo rokovanje:Odlaganje, vlaganje, lepljenje, spajanje, pakiranje, kontrola kakovosti, stiskanje, testiranje komponent, sestavljanjeLastnosti:• vrhunska kakovost• enostavna integracija• drastičen porast profitabilnosti• izravnava odstopkov• hitro kontaktiranje• kratki časi ciklov• avtonomni nadzor sile• nadzor v realnem času• pasivna varnost
 12.30 - 13.00 Robotizacija procesov strege CNC obdelovalnih centrov
Matej Merkač, Hubert Kosler, Aljoša Zupanc, Damian Širaj, Erih Arko
Yaskawa Slovenija d.o.o.
Yaskawa Ristro d.o.o.
Izvleček
Robotizacija strege strojev bistveno razbremeni operaterja in onemogoči vpliv človeškega faktorja na kakovost izdelkov. Popolnoma avtomatiziran postopek strege za sto odstotno izdelavo dobrih kosov vključuje precizna in ponovljiva sredstva, robotsko manipulacijo z izdelki in povezavo več procesov v skupno robotsko celico. Prednosti popolne avtomatizacije za izdelavo velike dnevne količine so poznane tako uporabnikom robotskih celic, kot tudi kupcem izdelkov.
 13.00 - 13.30 Modularna montažna celica za Industrijo 4.0
Zvonko Boštjančič, Matevž Luin, Andrej Šmuc
Blubit d.o.o.
Izvleček
Na osnovi modularnega pogonskega sistema XTS podjetja Beckhoff smo razvili modularno robotsko montažno celico za sestavo nalivnih peres. Krmilni sistem, osnovan na Beckhoffovem industrijskem računalniku in programski opremi TwinCAT, koordinira pravilno delovanje sistema XTS, SCARA robota in posameznih delovnih enot, ki s krmilnikom komunicirajo po vodilu EtherCAT. Vse delovne enote so samostojne in hitro zamenljive ter samodejno prepoznane takoj ob priklopu na vodilo EtherCAT. To omogoča, da napravo uporabimo tudi za sestavo popolnoma drugačnih izdelkov - le z zamenjavo oz. dodajanjem novih delovnih enot in podaljšanjem transportnega sistema XTS. Hkrati z vgrajeno programsko opremo sproti na daljavo spremljamo in analiziramo delovanje proizvodnega procesa.S takšnim pristopom sledimo razvoju industrije v smeri pametnih tovarn Industrije 4.0 in z uvedbo modularnosti zagotavljamo bistveno povečanje izkoriščenosti proizvodne opreme.
 13.30 - 14.00 Naredimo kompleksnost enostavno
Igor Lekše1, Janez Sluga1, Domen Rajšelj2
1TPV d.o.o.
2IKU d.o.o.
Izvleček
     Izhodišče pametnih tovarn je povezovanje strojev, izdelkov in ljudi. Pametne tovarne bodo avtonomne, samoorganizirane, samostojno bodo sprejemale odločitve, odpravljale morebitne okvare. Gre za kompleksne sisteme, ki temeljijo na umetni inteligenci in stohastičnih modelih.Razvoj gre z vse večjo intenzivnostjo naprej, razvojni in življenjski cikli izdelkov so vse krajši. Rešitve uporabnikom ponujajo vse več funkcionalnosti, avtomatskega in avtonomnega delovanja. Oprema je vse bolj pametna, povezana in vse kompleksnejša. Vendar se moramo vedno in danes še posebej zavedati, da so in vedno bodo pri konkretnih aplikacijah ključne naslednje štiri zahteve uporabnikov:- Zanesljivost delovanja- Učinkovitost (tehnična in ekonomska)- Enostavnost- PovezljivostZa uporabnike rešitev je najpomembneje, da sistemi deluje zanesljivo, robustno, da niso občutljivi na spremembe in različne zunanje vplive. Da ni potrebnih nepredvidenih intervencij. Pri odločitvi je vedno eden odločilnih faktorjev učinkovitost, tehnična in stroškovna, ustrezno izpolnjevanje zahtev za konkurenčno ceno. Tretji pomemben faktor odločanja je enostavnost delovanja in uporabe, katerega pomen se bo v prihodnje še povečeval. Zaradi razvoja tehnologij na vseh področjih, širokega nabora rešitev in možnih aplikacij je izbor prave, optimalne rešitve za specifičen primer izredno pomembna in vse bolj zahtevna odločitev.Na primeru avtomatizacije interne logistike z AGV želimo prikazati kje v industriji in zakaj je ta rešitev optimalna ter nedvomno predstavlja odlično priložnost podjetjem, da optimizirajo svoje logistične procese in izboljšajo učinkovitost.
   
 14.00 - 15.30 Kosilo, druženje in ogled razstave
   
 15.30 - 16.00 Aplikativnost večkomponentnih plinskih mešanic in njihov vpliv na delavno okolje varilca
Edvard Bjelajac
Messer Slovenija d.o.o.
Izvleček
     Pri ročnem varjenju po postopkih MIG in MAG, so varilci izpostavljeni emisijam škodljivih dimnih plinov. Količina proizvedenih dimnih plinov zavisi od sestave zaščitnega plina.Cilj sodobnih zaščitnih plinov je izboljšati produktivnost postopka varjenja in zmanjšati obremenjenost delavnega mesta varilca z škodljivimi dimnimi plini.
 16.00 - 16.30 Adaptivno MAG varjenje
David Zorec, Damir Radikovič, Vladimir Magdalenič
VIRS d.o.o.
Izvleček
     Linija za adaptivno robotsko varjenje je namenjena MIG/MAG varjenju segmentov avtodvigal dolžine 5-14m z uporabo številnih inovativnih rešitev. Proizvedena in inštalirana je bila v letu 2016. Linija je v celoti plod našega razvoja in znanja.
 16.30 - 17.00 Robotski sistem za rezanje in obrezovanje cevi in profilov (RRC)
Andrej Kreft, Peter Kastelic
Daihen Varstroj
Izvleček
          V DAIHEN VARSTROJU smo razvili robotsko rešitev za rezanje in obrezovanje cevi in profilov, ki vključuje robotski sistem z manipulatorjem FD-V20A za operacije rezanja in obrezovanja različnih vrst cevi in profilov, katerih maksimalne dolžine za razrez so do 12.000 milimetrov, maksimalna dolžina razrezane cevi pa je do 5.000 mm (do 1.500 mm brez podporne limete A3).
 17.00 - 17.30 Razpoznava oblik na principu strojnega učenja
Jožica Piškur1, Erih Arko2, Uroš Kromar2, Marko Munih 1
1UL, Fakulteta za elektrotehniko
2Yaskawa Ristro d. o. o.
Izvleček
     IZHODIŠČA. Pri robotskem varjenju s sistemom MOTOSense sledimo sočelnemu spoju dveh kovin in tako omogočamo adaptivno korekcijo. Pogosto pa sta kovini predhodno točkovno zvarjeni, zaradi česar lahko robot zavije s željene poti. Zato smo se odločili za analizo razpoznave točkovnih zvarov.METODE. Zaradi obsežnosti obstoječih programskih paketov za slikovno obdelavo smo analizirali le programsko okolje ViDi System, ki izkorišča teorijo globokega učenja, ter programsko knjižnico OpenCV. Pri prvem smo orodje ročno naučili točkovnih zvarov na testni slikah ter nato orodje preverili na preostalih slikah. Pri drugem smo uporabili algoritem ujemanja predlog ter iskali največje ujemanje točkovnih zvarov po vseh slikah.REZULTATI. Kljub pošumljenim slikam, se je ViDi System izkazal za uspešnega, saj je razpoznal točkovne zvare. Edina omejitev omejenega programa je v donosnosti investicije. Zato smo preizkusili še s knjižnico OpenCV, ki ni bila enako uspešna z razpoznavo, saj je algoritem uspešno razpoznal točkovne zvare le iz materialov, iz katere so bile podlage vzete. ZAKLJUČEK. Za boljše rezultate s knjižnico OpenCV bi morali osvojiti dodatna znanja, kot je globoko učenje, ter imeti več časa za testiranja. Vsekakor pa smo dokazali, da je problem rešljiv s pomočjo obstoječega programskega okolja ViDi System.KLJUČNE BESEDE: varjenje, robot, točkovni zvar, kamera, MOTOSense
 

Dvorana 2

   
 09.15 - 09.45 Preverjanje natančnosti in umerjanje CNC obdelovalnih strojev
Luka Čerče, David Muženič, Davorin Kramar, Franci Pušavec
UL, Fakulteta za strojništvo
Izvleček
     Potrebe moderne industrije po doseganju vse ožjih toleranc ter zahteve mednarodnih standardov kakovosti so privedle k temu, da je zmogljivost proizvodne opreme pomembna kot še nikoli prej. Zahtevana dimenzijska natančnost izdelkov neposredno kaže na geometrijsko natančnost CNC stroja. Poleg klasične meritve z merilnimi uricami lahko geometrijsko natančnost obdelovalnih strojev preverimo z Ballbar testom. Dodatno lahko linearno pozicijsko točnost osi izmerimo z laserskim interferometrom. Na podlagi rezultatov testov lahko določene napake odpravimo z popravkom parametrov v krmilniku CNC stroja, ter tako izboljšamo pozicijsko točnosti in krožnost CNC stroja. S tem odločilno vplivamo na kakovost obdelane površine ter dimenzijsko natančnost izdelkov. V prispevku je na industrijskem primeru predstavljena meritev geometrijske natančnosti obdelovalnega stroja in izvedba kompenzacije pozicijske točnosti linearne osi.
 09.45 - 10.15 Zakaj je podjetje Böhler pravi partner za vas
Johanna Geckle
Böhler Edelstahl GmbH & CoKG
Izvleček
Kdor želi biti trden in najboljši partner na področju preoblikovalne industrije mora določiti zahtevne standarde.Podjetje Böhler razvija, proizvaja in dobavlja poleg standardnih materialov tudi napredna orodna jekla za delo v hladnem za zadovoljitev izjemnih zahtev kupcev po kreativnosti v orodjarstvu na eni strani in potreb po stroškovni učinkovitosti na drugi strani.Posledično se povečujejo tudi zahteve za orodna jekla. Največje povpraševanje je po orodnih jeklih, ki imajo ob enem visoko trdnost in duktilnost.Povečanje duktilnosti je mogoče doseči z izboljšanjem homogenosti in izboljšanjem stopnje čistosti materiala. To je mogoče uspešno zagotoviti s pomočjo postopka električnega ponovnega pretaljevanja žlindre ESR ali s postopkom metalurgije prahov PM. Podjetje BÖHLER Edelstahl, je inovativno in vodilno podjetje na področju obeh tehnologij.Jeklo, ki ga proizvajajo s tehnologijo ESR in PM ima visoko tlačno trdnost in visoko duktilnost in je namenjeno uporabi za delo v hladnem. Zahteve teh orodnih jekel, kot sta K340 ISODUR in K490 MICROCLEAN, so optimalna trdota, natezna napetost, obrabna odpornost, odpornost na utrujanje in duktilnost. V zadnjih letih se je teža avtomobilov povečala. Zaradi povečanja teže avtomobilov je trend razviti učinkovite strategije lahke gradnje še bolj pomemben.Na področju lahkih konstrukcij, na novo razviti visoko in ultravisoko trdni jekleni pločevini ponujata velik potencial glede zmanjšanja mase ob tem pa se povečajo varnostni standardi.
 10.15 - 10.45 Merjenje trdote toplotno obdelanih gredi pri podjetju Audi Hungary Ltd.
Brigitta Kelenföldi
Grimas Industial Trading Ltd.
Izvleček
Dobro poznana metoda preverjanja globine toplotno obdelane cone je merjenje trdote. Da zagotovijo obrabno odpornost na gredeh, podjetje Audi Hungary uporablja metodi nitriranja in cementiranja. Do sedaj so bile porušne metode testiranja najbolj natančne in zanesljive tehnologije za testiranje nitriranih in cementiranih plasti. Podjetje Audi meri trdoto s serijo vdolbin za merjenje trdote, da ocenijo globino utrjene plasti in pričakovano življenjsko dobo odmične gredi. Audi pregleduje gredi na najmanj štirih mestih, na vsakem mestu opravijo štiri serije meritev. Ena merilna serija zajema najmanj štiri vdolbine. Torej morajo narediti 64 vdolbin na enem vzorcu. Če bi želeli meritve opraviti ročno bi to bilo časovno zelo potratno opravilo, toda zaradi nove tehnologije in avtomatizacije je za te meritve dovolj samo en klik. V moji predstavitvi vam bom prikazal, zakaj je sodoben merilnik trdote zelo uporaben za izvajanje takšnih meritev.
 10.45 - 11.15 SECO. Vse na enem mestu.
Zoran Svenšek
SECO TOOLS SI d.o.o.
Izvleček
     Zdaj je vse enostavnejše. Da bi zagotovili večjo preglednost kompleksnih procesov obdelave kovin, smo poenostavili in izboljšali spletno stran secotools.com ter vam tako na enem samem mestu omogočili dostop do informacij, ki jih potrebujete za izboljšanje produktivnosti.
   
 11.15 - 12.00 Odmor za druženje in ogled razstave
   
 12.00 - 12.30 Revolucionarna 3D tehnologija tudi pri nas
Mario Šinko
MARSI, Mario Šinko s.p.
Izvleček
     Predstavitev zmožnosti 3D laserskega printa kovinskih izdelkov z DMLS napredno tehnologijo in njene prednosti.Kakovost 3D printa prej in danes.Področja uporabe. Kako v hitrem času do izdelka; opis primera.
 12.30 - 13.00 Punch Tap - Najitrejši način izdelave notranjega navoja
Rok Volk
EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.
Izvleček
     V praksi uporabljamo 3 tehnologije za izdelavo notranjega navoja: navojni sveder, navojni vtiskovalec, navojni rezkar. Nova 4. tehnologija za izdelavo notranjega navoja je Punch Tap, ki ga je razvil Emuge v sodelovanju z Audi-jem, da bi skrajšali čas obdelave in s tem povečali produktivnost. Na kratko v treh korakih:1. Punch Tap v rahli spirali vreže dva kanala v izvrtini2. v obratu 180° vtisne navoj po celotni višini izvrtine3. po vrezani spirali iz prvega koraka gre Punch Tap iz izvrtinePot za izdelavo navoja je krajša za 90% v primerjavi z navojnim vtiskovalcem. Uporaba samo v aluminij! Punch Tap je od letošnjega leta dobavljiv tudi ostalim proizvajalcem, direktno v avto industrijo šele z naslednjim letom. www.punchtap.com
 13.00 - 13.30 Speedsynchro- 2. najhitrejši način za izdelavo notranjega navoja
Rok Volk
EMUGE-FRANKEN tehnika d.o.o.
Izvleček
     Vpenjalna glava Speedsynchro omogoča počasne obrate vretena in hkrati hitre obrate orodja povečane za 441%. Za primerjavo programiranja:za M6 (P=1,0) priporočena rezalna hitrost 75m/min=4000 U/min za M6hitrost vretena se programira 4000 U7min / 4,412=906 U/minkorak se programira 1,0mm x 4,412= 4,412 mm/US tem prihranimo veliko časa, energije in zmanjšamo aksialne sile. Lahko se uporablja za navojne svedre ali navojne vtiskovalce od M1 - M8.
 13.30 - 14.00 Prediktivno vzdrževanje in oddaljen dostop do strojev – kot del Industrije 4.0
Jan Kramžar
Inea RBT d.o.o.
Izvleček
    Prediktivno vzdrževanje strojev je področje, ki sproža vprašanja o upravičenosti investicij v take rešitve. Za nekatere aplikacije je investicija vsekakor smiselna, saj se oportunitetni stroški okvar ob uporabi prediktivnih rešitev lahko znižajo. Na drugi strani je oddaljeno povezovanje do strojev v današnjem času že praksa, HMI operaterske panele na stroju pa je mogoče nadomeščati z oddaljenim dostopom, pametna naprava pa v temu primeru predstavlja alternativni HMI panel. Združiti koncept prediktivnega vzdrževanja in oddaljenega dostopa do strojev pripelje do smiselne celote, ki na ravni vzdrževanja in operaterskega nivoja omogoča znižanje stroškov in časovne prihranke. Ena izmed prednosti je tudi zagotovitev pravih informacij na odločevalni nivo podjetja in nivo planiranja virov podjetja.     Brezžično povezovanje je v današnjih časih že skoraj obrabljen pojem, a v dobi Industrije 4.0 eden izmed predpogojev za Industrijo 4.0 in omogoča, da so naprave zmožne komunicirati med seboj. Tehnologija za oddaljen dostop do strojev je pravzaprav že dlje časa poznana – brezžični internet je prisoten povsod. Pojavlja se koncept »Bring your own Device«, ki govori o dostopanju do strojev preko tabličnega računalnika in pametnega telefona in nadomešča »HMI« panele. Lahko rečemo, da ta koncept HMI panele celo presega. Operater stroja lahko na daljavo nastavlja parametre stroja, prejema alarme na daljavo in pridobiva podatke o proizvodnih količinah. Vlaganje v prediktivno vzdrževanje se ponekod že izplača in tudi povrne. Sam pojem prediktivno vzdrževanje pomeni, da si z neko napravo ali rešitvijo, ki premore nekaj »pameti«, znamo do neke mere časovne natančnosti napovedati, kdaj bo nek del, npr. mehanski – ležaj, popustil in ga bo potrebno zamenjati. Mitsubishi Electric je razvil rešitev Smart Condition Monitoring, ki preko senzorja vibracij zaznava atipične vibracije in do neke stopnje natančnosti napove, kdaj bo ležaj potreben menjave. Informacije o vibracijah se preko Ethernet kabla prenašajo v krmilnik, od tam naprej na HMI panel ali v SCADA sistem, možno pa je vse prikazati tudi na pametni napravi. Združevanje koncepta prediktivnega vzdrževanja in koncepta »Bring your own Device« pomeni poenostavljanje dela vzdrževalcev in operaterjev strojev. Tak način vzdrževanja in oskrbovanja vitalnih delov postrojenj ter upravljanja s stroji za podjetje na dolgi rok predstavlja časovne in denarne prihranke.
   
 14.00 - 15.30 Kosilo, druženje in ogled razstave
   
 15.30 - 16.00 Izjava o skladnosti
Primož Hafner
LOTRIČ Meroslovje d. o. o.
Izvleček
Zagotavljanje kakovosti je pomemben faktor v vseh sistemih kakovosti in kalibracija je del sistema kakovosti povezane z merilno tehniko. Kalibracija pomeni ugotavljanje dejanskega stanja merila in prikaže uporabniku kako dobro dejansko njegovo merilo je.Kalibracija se dejansko prične ob naročilu, saj je pomembno, da vi kot uporabnik merila, opozorite izvajalca kalibracije na morebitne posebnosti pri uporabi merila v vašem delovnem procesu. Posebnosti so povezane z uporabljenim merilnim območjem merila, z načinom uporabe in pogoji okolja, če so le ti drugačni od navodil proizvajalca. Nadalje so posebnosti vezane na podatke navedene na certifikatu, kot so identifikacijske številke povezane z merilom (lahko jih navedemo več: serijska, inventarna, evidenčna, oddelčna … številka), s postopkom kalibracije, zapisom največjih dovoljenih pogreškov (NDP, toleranc), zapisom izjave o skladnosti ter zapisom na kalibracijski nalepki.Izjava o skladnosti oziroma ustreznosti merila je podatek, ki ga kalibracijski laboratorij lahko zapiše na certifikat, da bi s tem pomagal uporabniku. V primeru, da uporabnik ne uporablja standardnih toleranc, mora biti način dogovorjen z uporabnikom, ker obstaja več načinov določevanja toleranc od katerega je potem odvisna izjava o skladnosti. Tolerance se lahko namreč določijo glede na zakonodajne okvire, glede na standard, na priporočila proizvajalca ali glede na zahteve uporabnika samega. Pri tem so lahko tolerance absolutne, relativne ali so kombinacija obojega. Izjava o skladnosti nato pove kakšni so pogreški skupaj z merilno negotovostjo v relaciji z tolerancami. Grafični znaki, ki jih uporabljajo laboratoriji, omogočajo hiter pregled ustreznosti s strani uporabnika, kateremu je tako prihranjen čas in energija pri odločitvi o nadaljnji uporabi.
 16.00 - 16.30 Uporaba numeričnih simulacij in virtualne resničnosti za podporo tehnologiji in razvoju na podlagi realnih industrijskih primerov
Marek Slovaček
MECAS ESI s.r.o.
Izvleček
ESI Group je vodilni inovator na področju programske opreme za Virtual Prototyping. ESI je kot specialist razvil edinstvena orodja za podporo industriji, za nadomeščanje realnih prototipov z virtualnimi prototipi, ki omogočajo da se dejanska proizvodnja, montaža in testiranje predhodno potrdi virtualno. Skupaj z najnovejšimi tehnologijami je Virtual Prototyping ugnezden v širši koncept življenjske dobe proizvoda in obravnava proizvod v njegovem celotnem življenjskem ciklu od začetka do konca uporabe. Oblikovanje hibridnih virtualnih dvojčkov, simulacije, fizika in analiza podatkov proizvajalcem omogoča, da izdela izdelke pametnejše in z več funkcijami. Napovedati je mogoče uporabnost izdelka in predvideti potrebna vzdrževanja. Možnost sodobnih virtualnih rešitev in povezovanje različnih proizvodnih procesov vključno s fizičnim testiranjem se bo demonstriralo med predstavitvijo.
 16.30 - 17.00 Veriga naprednih postopkov računalniške optimizacije pri razvoju novih lažjih konstrukcijskih elementov
Marko Vrh
CADCAM Lab d.o.o.
Izvleček
     Tekma na globalnem trgu danes zahteva, da so novi izdelki vse lažji, cenejši, bolj togi in odpornejši na utrujanje, obenem pa pravočasno lansirani na trg. Te zahteve so običajno kontradiktorne in konstrukterji morajo pri razvoju izdelkov hkrati zasledovati in na koncu izpolniti več ciljev. Najlažje ta proces izpeljemo, v kolikor ga razdelimo na več faz, nato pa v teh fazah predvidimo potrebne akcije ter oblikujemo različne rešitve. Vsaka od teh faz je sicer v osnovi nujna, vendar pa imajo največji vpliv na nadalnji potek procesa uvajanja novega izdelka (poslovna analiza, razvoj prototipa, validacija, komercializacija itn. ) ravno prve faze razvoja izdelka, ki so usmerjene k iskanju ustrezne rešitve. Uporaba različnih vrst simulacij v teh prvih fazah razvoja izdelka je v industriji zadnja desetletja postala stalnica in ustaljena praksa, v največji meri pa se uporablja za virtualna vrednotenja rešitev. Še posebno mehanski preračuni napetostno-deformacijskih stanj v raznih izdelkih so pri razvoju izdelkov praktično nuja, saj so večkrat zahtevani že s strani naročnikov oziroma kupcev. Korak naprej od virtualnih vrednotenj v uporabi računalniških tehnologij pri razvoju izdelkov pa predstavljajo tehnologije topološke in parametrične optimizacije, s katerimi ne samo vrednotimo obstoječo rešitev, temveč iščemo novo, boljšo in do tega trenutka še neobstoječo rešitev. Te vrste tehnologij že uporabljamo pri našem razvojno-raziskovalnem delu v CADCAM Lab-u, prav tako pa jih uporablja že kar nekaj slovenskih podjetij. V prispevku bom na primeru razvoja nosilnega elementa prikazal, kako uporabiti in v smiselno verigo povezati te tehnologije.
17.00 - 17.30 Oblikovanje proizvodne linije za razrez aluminijaste folije
Mirko FICKO, Anton JANŽIČ, Ivan PAHOLE, Simon KLANČNIK, Iztok PALČIČ
UM, Fakulteta za strojništvo
Izvleček
     Razporeditev naprav v proizvodnem sistemu je eden izmed najpomembnejših dejavnikov uspešnosti proizvodnega sistema. Dobra razporeditev naprav zagotavlja kratke čase transporta med napravami in preprečuje nastanek zastojev. Problem spada med večkriterijske probleme, pri katerih se z večanjem števila naprav pojavi kombinatorična eksplozija možnih rešitev. V prispevku je predstavljeno oblikovanje proizvodne linije za razrez aluminijeve folije. Najprej so bile zbrane frekvence transportov med posameznimi napravami, prostorske in tehnološke zahteve za postavitev linije. Za pripravo osnovne oblike razporeditve je bila uporabljena predstavitev prostora s trikotniško mrežo in genetski algoritem za iskanje kakovostne rešitve. Pripravljena razporeditev je bila nato uporabljena za izdelavo dejanskega načrta proizvodne linije ob upoštevanju vseh tehnoloških in prostorskih zahtev. Analiza rezultatov je pokazala, da smo na opisani način zelo hitro in brez potrebe po podrobni analizi transportnih tokov pripravili kakovostno obliko proizvodne linije za razrez aluminijeve folije.
 

Dvorana 3

   
 09.15 - 09.45 Razvoj in izdelava namenskih rezalnih orodij in oplaščenj za individualno orodjarsko industrijo ter primerjava novo razvitih orodij s konkrenčnimi orodji priznanih proizvajalcev
Damir Grguraš1, Davorin Kramar1, David Muženič2, Renato Fijavž3, Igor Guzelj3, Franci Pušavec1
1UL, Fakulteta za strojništvo
2IJS-LJ
3EMO-Celje
Izvleček
     Katedra za menedžment obdelovalnih tehnologij s Fakultete za strojništvo, Ljubljana je skupaj z Institutom »Jožef Stefan« in podjetjem EMO-Orodjarno razvila namenska krogelna frezala za obdelavo orodnega jekla v mehkem stanju. Potek dela na raziskavi je bil zasnovan na izvedbi štirih zaporednih setov eksperimentov, in sicer: 1. set eksperimentov - analiza materiala frezal; 2. set eksperimentov - vpliv radija rezalnega robu frezala, 3. set eksperimentov - vpliv cepilnega kota frezala in 4. set eksperimentov – vpliv različnih prevlek na frezalu na njegovo performanso. Pri vseh setih eksperimentov se je ugotavljalo obdelovalnost omenjenega jekla oziroma merilo obstojnost orodij-frezal, spremljala se je hrapavost obdelane površine ter oblika odrezkov. Sposobnost novo razvitega frezala pa je bila primerjana tudi s konkurenčnimi frezali priznanih proizvajalcev. Ta prispevek zajema predstavitev rezultatov, pridobljenih pri posameznih setih eksperimentov oziroma končne ugotovitve v smislu najugodnejšega materiala frezala, radija rezalnega robu, cepilnega kota in oplaščenja na frezalu za obdelavo omenjenega jekla. Prikazana je tudi primerjava obstojnosti razvitega frezala napram konkurenčnim frezalom priznanih proizvajalcev.
 09.45 - 10.15 Analiza strukturne dinamike s pomočjo hitre kamere
Janko Slavič, Jaka Javh, Domen Gorjup, Miha Boltežar
UL, fakulteta za strojništvo
Izvleček
     V zadnjem obdobju je bil na področju hitrih kamer narejen bistveni tehnološki napredek. V prispevku bo prikazana uporaba najhitrejše kamere na svetu (do 2.1 milijona slik na sekundo) za analize strukturne dinamike. V zadnjem obdobju je bil poleg tehnološkega napredka narejen tudi pomemben napredek na področju procesiranja slik; uveljavljene metode digitalne korelacije slik so samo eden od pristopov, ki se zelo razvija. Prikazali bomo metodo, ki temelji na gradientu intenzitete slike in s pomočjo katere lahko identificiramo modalne oblike na nivoju 1/10000 slikovnega elementa. Nedavni napredek na področju obdelave slik odpira nove možnosti dinamskih analiz. Predstavljene bodo tudi nekatere aplikacije v industriji.
 10.15 - 10.45 Pomembnost določevanja materialnih lastnosti pločevin v orodjarstvu
Mihael Volk
Gorenje Orodjarna, d.o.o.
Izvleček
     Procesi preoblikovanja pločevine postajajo vedno bolj kompleksni in zahtevni. Tako je potrebno orodja za preoblikovanje pločevine zasnovati na takšen način, da čim bolj izkoristimo vse preoblikovalne potenciale pločevine. Pri proizvajalcih pločevin že v osnovi prihaja do odstopanj v kakovosti pločevine, poleg tega so tolerance znotraj katerih morajo biti materialne lastnosti razmeroma široke. Zanimivo je, da kljub temu, da ima material isto ime in je znotraj standardnih toleranc, prihaja do razmeroma različnih preoblikovalnih lastnosti. Zato je testiranje oz. preizkušanje posameznega materiala iz naslova optimiranja orodja in proizvodnje zelo zaželeno in nujno za določevanje materialnih lastnosti s čimer pa si lahko pomagamo pri iskanja vzrokov za napake pri zagonu orodij. Poleg tega na tržišče prihaja vedno več novih materialov, katerih materialne lastnosti še niso poznane in na tem področju vidimo v podjetju Gorenju Orodjarna veliko priložnosti. Določevanju materialnih lastnosti pločevin zato predpisujemo veliko pomembnost in v ta namen smo razvili nov načina karakterizacije materialov s pomočjo metode določevanja krivulje mejnih deformacij.
 10.45 - 11.15 Praktični primjeri automatiziranog 3d optičkog mjeriteljstva u suvremenoj industrijskoj proizvodnji
Josip Kos, Tomislav Hercigonja, Nenad Drvar
Topomatika d.o.o.
Izvleček
    Za proizvođače i dobavljače u autoindustriji ključni zahtjev je skratiti vrijeme od razvoja do razine gotovosti proizvoda spremnog za prodaju. Jedan od načina za postizanje skraćenja vremena proizvodnog ciklusa je poboljšanje kontrole kvalitete u proizvodnji. U tu svrhu sve više tvrtki koristi automatizirane mjerne ćelije za brza mjerenja alata i komponenata u svim fazama proizvodnog procesa, koje osim što skraćuju vrijeme mjerenja efektivno umanjuju i ljudske greške.Rad donosi pregled uspješnih industrijskih primjena ATOS ScanBox automatiziranih mjernih ćelija na konkretnim primjerima iz područja alatničarstva, ljevarstva i oblikovanja lima. U okviru prezentacije demonstrirati ćemo udaljeno programiranje: u Portorožu ćemo provesti automatsko planiranje 3D skeniranja koje ćemo preko interneta i video linka pokrenuti na ATOS ScanBox 5120 u Zagrebu.
   
 11.15 - 12.00 Odmor za druženje in ogled razstave
   
 12.00 - 12.30 Z online meritvami z metodo 3D-skeniranja do sprotne merske kontrole vzdrževalnih posegov
Samo Gazvoda, Luka Botolin, Matej Vurcer
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Izvleček
3D-skeniranje je v praksi že precej uveljavljena tehnologija, še vedno pa se je pogosto neupravičeno drži sloves nenatančnosti oz. nezadostne natančnosti. Pričujoči prispevek predstavlja praktične primere, kako lahko drastično pospešimo s stališča zahtev po točnosti najzahtevnejše postopke obnove in restavracije starih orodij, strojev in naprav brez ustrezne 2D ali 3D-dokumentacije. Uvodoma se dotakne tudi dosegljivih točnosti skeniranja pri skeniranju.
 12.30 - 13.00 Modularen displacement senzor namenjen natančnem 3D merjenju in odkrivanju napak na izdelkih
Rok Mihelj, Peter Lepej
VISTION d.o.o.
Izvleček
Dandanes strojni vid predstavlja pomemben del v proizvodnem procesu, predvsem na področju končne kontrole izdelkov. Vse več se v proizvodnji uveljavljajo 3d senzorji, ki so zmožni opravljati zelo natančne meritve v 3D prostoru. Laserska svetloba ali črta, je glavni del V25D senzorja, ki se jo projicira na vidno področje kamere in ji doda še eno dimenzijo elementa. Gre za enostaven postopek zajema informacije, ki se je v proizvodnih procesih izkazal kot zelo učinkovit. Kvalitetna individualna rešitev strojnega vida potrebuje tudi modularen pristop pri strojni opremi. V nadaljevanju bomo predstavili inovativen pristop pri snovanju 3D senzorja, ki se ga modularno prilagaja glede na zahteve naročnika.
 13.00 - 13.30 Prenos v proizvodnjo in avtomatizacija visokodinamičnih primerjalnih meritev za kontrolo obdelovancev v srednji in velikoserijski proizvodnji
Simon Smolnikar, Žiga Rupret
RLS Merilna tehnika d. o. o.
Izvleček
V svetu sodobnih proizvodnih procesov se vse več poudarka daje večplastni optimizaciji znotraj posameznih celic, ki sestavljajo celovit proces proizvodnje. Na podlagi dolgoletnih izkušenj in povezav s partnerji iz različnih proizvodnih podjetij in sektorjev je Renishaw razvil tehnologijo, ki omogoča podjetjem optimirati in nadzorovati svoj proizvodni proces na enem mestu. Pri srednji in visokoserijski proizvodnji je treba redno kontrolirati obdelovance, zato je čas, ki se ga porabi za sam proces izdelave, zelo pomemben. zato podjetja posvečajo veliko časa optimizaciji procesov.Da bi proizvodni proces naredili avtonomen se je razvilo merilno tehnologijo, ki omogoča povezljivost in komunikacijo z robotom in obdelovalnim strojem. Ta zaključena enota lahko poskrbi za nemoteno/avtonomno obdelavo obdelovanca, robotsko manipulacijo, končno kontrolo ter povratno informacijo obdelovalnemu stroju, če so potrebne korekcije stroja za dosego zadanih toleranc obdelovanca.Razvoj tehnologije avtomatskega merjenja v proizvodnji (Equator) sledi uresničevanju scenarija industrije 4.0, kjer se procese, ki so zelo rutinski, popolno avtomatizira in s tem obvladuje kakovost z namenom stroškovne in časovne optimizacije. V našem prispevku bi radi javnosti približali koncept in tehnologijo avtomatizacije in merjenja v proizvodnji ter na podlagi dobrih praks z globalnega trga to usmeritev še podkrepili.
 13.30 - 14.00 Orodjar in plastičar - partnerja ali tekmeca
Aleš Adamlje
HELLA Saturnus Slovenija d.o.o.
Izvleček
Naraščajoča kompleksnost izdelkov in orodij zahteva sodelovanje orodjarja in plastičarja v vseh fazah razvoja izdelka in orodja. Koncept izdelka in orodja ključno vplivata na produktivnost in stroške vzdrževanja orodij tekom celotne življenjske dobe izdelka. Pričakovane rezultate lahko dosežemo le z uporabo sodobnih inženirskih metod in načel sočasnega inženiringa. Cilj plastičarja-predelovalca polimernih materialov je izdelati kakovosten izdelek v planiranem časovnem ciklu s čim nižjimi stroški. Za dosego visoke produktivnosti je potrebno natančno definiranje zahtev za izdelek in orodje. Zahteve za orodje, ki jih pripravi plastičar, omogočajo orodjarju oceno sposobnosti izdelave orodja, pripravo tehnično ustrezne ponudbe in v primeru dobljenega posla izdelavo orodja, ki bo plastičarju omogočilo konkurenčno proizvodnjo v celotni življenjski dobi izdelka. Zahteve za orodje morajo vsebovati podatke o predvidenem konceptu orodja, materialih oblikovnih in standardnih delih orodij, sistemu dolivanja, temperiranja in izmetavanja. Pred posredovanjem 3D podatkov o izdelku orodjarju mora plastičar izvesti analizo izvedljivosti izdelka (DFMA). V fazi ponudbe in priprave koncepta orodja orodjar analizo izvedljivosti izdelka ponovi. Za doseganje visokih ravni produktivnosti pri izdelavi izdelka je vzajemno sodelovanje orodjarja in plastičarja ključnega pomena. Njuna skupna ciljna usmerjenost tako doprinese k povečanju konkurenčnosti v proizvodnem procesu obeh. Naraščajoča kompleksnost izdelkov in orodij zahteva sodelovanje orodjarja in plastičarja v vseh fazah razvoja izdelka in orodja. Koncept izdelka in orodja ključno vplivata na produktivnost in stroške vzdrževanja orodij tekom celotne življenjske dobe izdelka. Pričakovane rezultate lahko dosežemo le z uporabo sodobnih inženirskih metod in načel sočasnega inženiringa. Cilj plastičarja-predelovalca polimernih materialov je izdelati kakovosten izdelek v planiranem časovnem ciklu s čim nižjimi stroški. Za dosego visoke produktivnosti je potrebno natančno definiranje zahtev za izdelek in orodje. Zahteve za orodje, ki jih pripravi plastičar, omogočajo orodjarju oceno sposobnosti izdelave orodja, pripravo tehnično ustrezne ponudbe in v primeru dobljenega posla izdelavo orodja, ki bo plastičarju omogočilo konkurenčno proizvodnjo v celotni življenjski dobi izdelka. Zahteve za orodje morajo vsebovati podatke o predvidenem konceptu orodja, materialih oblikovnih in standardnih delih orodij, sistemu dolivanja, temperiranja in izmetavanja. Pred posredovanjem 3D podatkov o izdelku orodjarju mora plastičar izvesti analizo izvedljivosti izdelka (DFMA). V fazi ponudbe in priprave koncepta orodja orodjar analizo izvedljivosti izdelka ponovi. Za doseganje visokih ravni produktivnosti pri izdelavi izdelka je vzajemno sodelovanje orodjarja in plastičarja ključnega pomena. Njuna skupna ciljna usmerjenost tako doprinese k povečanju konkurenčnosti v proizvodnem procesu obeh.
   
 14.00 - 15.30 Kosilo, druženje in ogled razstave
   
 15.30 - 16.00 Vpliv hladnih spojev na mehanske lastnosti polimernih materialov
Anton Kočar, Andrej Glojek
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije
Izvleček
     Polimerni materiali so v zadnjem času zelo razširjeni, uporabljajo se v praktično vseh vejah industrije, saj jih odlikujejo relativno nizka cena in širok spekter mehanskih lastnosti. Med postopkom brizganja pa se lahko zaradi geometrije izdelka in tehnologije izdelave na plastičnih komponentah pojavijo hladni spoji, ki predstavljajo na brizganih komponentah tako vizualno kot mehansko napako. Cilj raziskovalnega dela je preučiti vpliv hladnih spojev na mehanske lastnosti za tri različne polimerne materiale. V raziskovalnem delu je opisana priprava brizganih standardnih nateznih preizkušancev, ki so bili brizgani brez oziroma s hladnim spojem. Mehanske lastnosti preizkušancev so bile testirane na trgalnem stroju, kot rezultat testiranja pa so bile podane inženirske krivulje napetosti v odvisnosti od specifične deformacije. Na podlagi rezultatov testiranja je bil določen vpliv hladnih spojev na mehanske lastnosti. V raziskovalnem delu so predstavljene tudi metode modeliranja hladnih spojev z računalniškimi simulacijami, kjer je uporabljena metoda preslikave hladnih spojev z mreže končnih elementov tehnološke simulacije na mrežo končnih elementov mehanske simulacije. Rezultati računalniških simulacij so bili primerjani in ovrednoteni z rezultati eksperimentalnih testiranj. Rezultati raziskovalnega dela podajajo pomembne ugotovitve na področju brizganja polimernih materialov, saj podajajo pomembne izkušnje pri predvidevanju nosilnosti hladnih spojev. Delo podaja tudi napotke in izkušnje pri modeliranju hladnih spojev z računalniškimi simulacijami.
 16.00 - 16.30 Razvoj tehnologije vlivanja poliuretana prilagojene potrebam modularne gradnje
David Močnik, Uroš Zaletel, Matej Možina, Andrej Šuštar, Katja Udovič, Gabi Globokar, Nataša Kurent
REM d.o.o.
Izvleček
     Zaradi naraščajočih zahtev glede energetske učinkovitosti, potreb po večji izkoriščenosti, višji kakovosti in nižjih stroških, je razvoj novih materialov in tehnologij na področju toplotno izolativnih materialov v porastu. Za razliko od tehnologije brizganja poliuretanske pene, ki jo poleg vgradnje prefabriciranih poliuretanskih plošč uporablja večina konkurence, smo se v podjetju REM d.o.o. odločili razviti tehnologijo vlivanja poliuretana, ki je prilagojena potrebam modularne gradnje in predstavlja novost na področju modularne gradnje enot v Sloveniji kakor tudi širše. S tem smo dosegli popoln izkoristek vhodnega materiala, saj ni odpada in skrajšali tehnološki čas operacije za 50 % v primerjavi s tehnologijo brizganja. V sodelovanju s strokovnjaki podjetja Polychem Systems smo na osnovi številnih opravljenih testiranj določili optimalno kemijsko sestavo komponent poliola in izocianata, določili optimalno temperaturo obeh komponent, ambientno temperaturo in potrebno temperaturo kalupa. Samo tako lahko zagotovimo ponovljivost procesa in optimalno gostoto poliuretanske pene ter posledično tudi minimalno toplotno prevodnost. Tekom testiranj toplotne prevodnosti tako pridobljene poliuretanske pene, ki so bile opravljene na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG), se je izkazalo, da ima napačna izbira teh vplivnih parametrov zelo negativen vpliv na kakovost poliuretanske pene in rezultati medsebojno odstopajo tudi do 30 % in več. Implementacija inovacije je podjetju omogočila plasiranje proizvodov na nove globalne trge, na obstoječih trgih pa smo okrepili položaj in povečali tržni delež.
16.30 - 17.00 Optimiranje lastnosti brizganih izdelkov iz polifenilen sulfida (PPS) s faktorskim dizajnom eksperimenta
Janez Slapnik, Rajko Bobovnik, Silvester Bolka, Thomas Wilhelm
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Izvleček
     V prispevku je predstavljen postopek optimizacije mehanskih, termičnih in optičnih lastnosti, kot tudi dimenzijske stabilnosti brizganih izdelkov iz PPS, s pomočjo faktorskega dizajna eksperimenta podprtega s programsko opremo. Temperatura taline, temperatura orodja, hitrost brizganja, temperatura sušenja in čas sušenja so bili izbrani, kot variabilni parametri procesa. Mehanske in termične lastnosti so bile karakterizirane z nateznim preizkusom, preizkusom udarne žilavosti po Charpyju, diferenčno dinamično kalorimetrijo (DSC) in dinamično mehansko analizo (DMA). Optične lastnosti so bile karakterizirane z oceno kvalitete površine. Dimenzijska stabilnost je bila ocenjena z meritvami skrčka. Izvedli smo optimizacijo odzivov, ki je dokazala, da je faktorski dizajn eksperimenta učinkovita metoda za optimiranje lastnosti brizganih izdelkov iz PPS.
 

Dvorana 4

   
 09.15 - 09.45 Usposabljanje in poklicni standard na področju kompozitne izdelave - Projekt CompoHUB
Gregor Cerinšek
UL, Inovacijsko-razvojni inštitut Izvleček
     Za marsikatero tradicionalno industrijsko panogo v zatonu sta značilni velika količina ročnega dela ter nizka stopnja avtomatizacije. Zaradi velikih stroškov dela se proizvodnja seli drugam, v nekaterih panogah (na primer v lesarstvu in tekstilni industriji) pa nastajajo presežki težko zaposljivih ljudi. Kompozitno industrijo odlikujeta visoka dodana vrednost in izjemna kompleksnost dela, ki zahteva predvsem delovne navade in že izoblikovane ročne spretnosti. Ravno te pa lahko s pomočjo dodatnih izobraževanj ponudijo trenutno brezposelni delavci, ki ustrezajo iskanemu profilu. Ključni namen projekta CompoHUB je izkoristiti obstoječe potenciale na trgu dela ter z aktivnostmi izobraževanja in usposabljanja prekvalificirati brezposelne osebe za namene visokotehnološke kompozitne proizvodnje. Projekt razvija in testira izobraževanje na področju kompozitne izdelave, ki bo neposredno odgovarjal potrebam podjetij, ki delujejo na omenjenem področju. Hkrati projekt razvija poklicni standard, ki opredeljuje potrebna znanja, veščine in tipične sklope dela v okviru kompozitne izdelave.
 09.45 - 10.15 Osnovno razumevanje kompozitov
Sašo Knez, Jure Pocrnjič, Nino Razpotnik
Aereform d.o.o.
Izvleček
Ta prispevek je namenjen vsem konstruktorjem in tehnologom, ki kompozitov še niso srečali v delovnem procesu. Odgovorili bomo na vprašanja kaj je to kompozit, kateri so najbolj pogosti materiali v kompozitih.Prav tako se bomo dotaknili nekaj mehanskih lastnosti. Predvsem se bomo pa osredotočili na praktične nasvete: Kje kompozite uporabljati? Kakšne so zakonitosti pri snovanju? Kaj so sendvič konstrukcije? Kako se kompoziti obdelujejo in spajajo?Celoten prispevek bo podkrepljen s primeri iz prakse, primeri pozitivne in negativne uporabe. Imeli bomo pa tudi vzorce, da bomo lahko povedano in pokazano tudi opredmetili.
 10.15 - 10.45 Vpliv tehnologije izdelave na mehanske lastnosti kompozita iz ogljikovih vlaken
Zoran Bergant1, Adriana Savin2, Janez Grum1
1UL, Fakulteta za strojništvo
2Nondestructive Testing Department, Mational Institute of R&D for Technical Physics, Iasi, Romunija
Izvleček
     Tehnologije izdelave močno vplivajo na mehanske lastnosti. Raziskane so statične karakteristike plošč iz 8-slojnega laminata in sicer natezna, tlačna, upogibna trdnost in dinamične lastnosti pri frekvencah med 1-50 Hz in temperaturah med 30 in 250 stopinj celzija. V raziskavi smo obravnavali kvazi-izotropni in ortotropni laminat iz biaksialnih ogljikovih vlaken. V primerjavo smo vzeli laminat, izdelan s postopkom ročnega impregniranja in vakuumiranja in laminat, izdelan iz prepreg materiala z autoclave postopkom. Ugotovili smo 24 do 42-odstotno izboljšanje statičnih lastnosti, 1.8 krat manjše dušenje pri dinamični obremenitvi prepreg-autoclave vzorcev ter nekoliko nižjo udarno zarezno žilavost kot od mokro ročno laminiranih in vakuumiranih vzorcev.
 10.45 - 11.15 Kompoziti in industrijska izdelava – primer uporabe kompozitov pri izdelavi izpušnih sistemov
Dejan Kastelic
Akrapovič d.d.
Izvleček
V podjetju Akrapovič uporabljamo visoko performančne kompozitne materiale v obliki steklenih, aramidnih in karbonskih tkanin prepojenih s smolami. Smole so različni epoksiji in nekatere posebne visoko temperaturne smole. Vsi uporabljeni materiali so najvišje kvalitete, ki se uporabljajo v avtomobilski in letalski industriji.Posebni izzivi glede kompozitov v Akrapoviču so vsekakor obdržati privlačen izgled medtem, ko mora material prenesti visoke temperaturne obremenitve, hkrati pa biti lahek in vzdržljiv. Največji izziv je najti visoko temperaturne smole, ki so vizualno zadovoljive.V glavnem imamo v uporabi dva proizvodna procesa, stiskanje z vročo prešo in prepreg/avtoklav. Zaradi visokih zahtev po kvaliteti se celoten razvoj produkta, razvoj orodja, izdelava orodja in izdelava samega kosa izvede v podjetju.
   
 11.15 - 12.00 Odmor za druženje in ogled razstave
   
 12.00 - 12.30 Uporaba konstrukcijskega standarda ASME-X za kompozitne izdelke
Ted Prodan
MARE d.o.o., UL, fakulteta za strojništvo
Izvleček
Članek na kratko predstavi konstrukcijski standard ASME-X (za kompozitne tlačne posode), pri čemer je posvečena pozornost vsebinam, ki so uporabne za večino kompozitnih izdelkov ojačanih z vlakni. Standard predstavlja dragoceni vir informacij za proizvajalce, saj so informacije proizvodno naravnane z namenom da se doseže učinkovito konstrukcijo, proizvodnjo ter testiranje kompozitnih izdelkov. Vsebina konstrukcijskega standarda temelji na sodobnem znanju o kompozitih, ki se je skozi dolgoletne izkušnje z eksploatacijo tlačnih posod izkazalo kot zanesljivo. Standard nazorno obravnava anizotropne lastnosti kompozitnih materialov in nam prikaže kako te upoštevati pri konstrukcijskih izračunih, testiranju in evaluaciji rezultatov. Čeprav je za izdelavo kompozitnih tlačnih posod konstrukcijski standard ASME-X najbolj uporabljen, je ta tudi tehnično zahteven, zaradi česar je v svetovnem merilu le 21 proizvajalcev tlačnih posod, ki so po tem standardu certificirani. Med temi proizvajalci so le 4, ki izpolnjujejo zahteve za izdelavo posod Klase I in Klase II, med katerimi je tudi naše podjetje.
 12.30 - 13.00 Izdelava enega največjih ohišij za vetrno elektrarno
Polona Zrimec, Igor Zupan
ELAN d.o.o.
Izvleček
Elan je v letu 2015 pričel z izdelavo kompozitnega ohišja za eno izmed največjih serijskih vetrnih elektrarn na svetu. Celotno ohišje je sestavljeno iz kompleta »manjših« posameznih kosov, ki se nato sestavijo v celoto. Sestavljen komplet meri v dolžino 12m in s premerom čez 6m.Pri izdelavi posameznih kosov uporabljamo CNC pred-krojena vlakna in 100% vakuumsko infuzijo. Obdelava kosov (obžagovanje, vrtanje,..) se zaenkrat izvaja še vedno ročno, a imamo v nadaljevanju pripravljen tudi projekt avtomatizacije operacij s pomočjo robotov.
 13.00 - 13.30 Kompoziti kot konkurenčna prednost – primer uporabe kompozitov pri izdelavi ultralahkih letal
Bogdan Skaza
Pipistrel d.o.o.
Izvleček
Konkurenčno prednost razumemo kot prednostni položaj podjetja v očeh kupcev v primerjavi s konkurenti. Podjetje Pipistrel d.o.o. Ajdovščina, uspešno deluje že 26. leto. Pipistrelova letala so sestavljena iz več kot 5000 sestavnih delcev, ki jih izdeluje 400 sodelavcev po vsem svetu. Trenutno podjetje zaposluje 95 ljudi, od tega 35 v razvoju, to je doktorjev znanosti, magistrov in vrhunskih inženirjev. V svoji tržni niši je trenutno vodilno svetovno podjetje na področju načrtovanja in izdelave lahkih letal, glavna oblika konkurenčne prednosti pa je predvsem v inovativnosti in tehnološki razvitosti naših izdelkov. Letalstvo je področje, kjer oblikovanje ne more biti ločeno od funkcionalnosti izdelka, saj oblika pogojuje aerodinamične zakonitosti in udobje. Zato oblikovalci sodelujejo tako pri obliki kot tudi funkcionalnosti letala. Vsi naši strojniki morajo biti tudi oblikovalci. Za razvoj vrhunskih tehnoloških rešitev pa je potrebno uporabljati najnaprednejše materiale, kamor sodijo tudi kompoziti. Izdelave ultralahkih letal si dejansko ne moremo zamisliti brez vključevanja vseh prednosti, ki jih zagotavljajo kompoziti, od korozijske in kemijske odpornosti, fleksibilnosti pri oblikovanju kompleksnih delov, predvsem pa visoke specifične trdnosti materiala in nizke teže. Kompozite zaradi naštetih specifičnih prednosti uporabljamo za izdelavo različnih sestavnih delov letal, v izdelavo pa vse bolj vključujemo tudi zunanje dobavitelje. V prispevku bodo predstavljeni vidiki vgradnje kompozitih materialov v ultralahka letala, predvsem pa iskušnje, ki so rezultat lastnega razvoja.
 13.30 - 14.00 ThermoComp - nova tehnologija predelave termoplastičnih kompozitov za izdelavo lahkih strukturnih produktov
Boštjan Žagar
Center za aplikativne polimere d.o.o.
Izvleček
     Tehnologija ThermoComp omogoča vpeljavo najnovejših termoplastičnih kompozitov (poznani tudi kot novi velikoserijski material za lahke produkte) v velikoserijsko proizvodnjo. Z uspešno zaključenim razvojem lastne predelovalne tehnologije, ki temelji na revolucionarnem prenosu toplote, omogočamo rapidno izdelavo (5-8 krat hitreje kot durpolastični kompoziti) tako strukturnih kot estetskih produktov hkrati pa popolnoma eliminirajo vse procesne emisije (nične VOC emisije). Še več, ThermoComp s svojo hibridno zasnovo omogoča predelavo tako termoplastičnih kot duroplastičnih materialov. Takšna zasnova močno zniža investicijske stroške vpeljave tehnologije, prav tako, pa zmožnost avtomatizacije omogoča skeliranje proizvodnje.
   
 14.00 - 15.30 Kosilo, druženje in ogled razstave
   
 15.30 - 16.00 Hibridna vlakna u kompozitnim proizvodima
Ana Pilipović, Petar Ilinčić
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture
Izvleček
    Brojna izvrsna svojstva kompozitnih materijala, niski troškovi i jednostavnost u proizvodnji rezultiraju proširenje njihove primjene u raznim industrijama. Kompozitni materijali/proizvodi moraju imati malu masu, povoljan omjer čvrstoće, krutosti, žilavosti u odnosu na masu, kao i izvrsna fizička svojstva. Zbog osnovne karakteristike samog pojma kompozita (kombinacija dva ili više materijala s različitim svojstvima, tvoreći proizvod sa svojstvima različitim od svake komponente), sva svojstva se mogu postići primjenom hibridnih vlakana, mješajući različite vrste ili slaganjem različitih orijentacija samih vlakana. U radu je napravljena analiza mehaničkih svojstava tri različite hibridna proizvoda. U prvom slučaju unutarnji slojevi bili su staklena vlakna, a vanjski ugljična, dok u drugom slučaju ugljična vlakna postavljena su u sredinu, a staklena vlakna izvana. Za treću ploču izabrana su ugljična i aramidna vlakna u različitim slojevima i pod različitim kutem i ispitana su mehanička svojstva. Iz ispitivanja moguće je zaključiti da različito slaganje takvih hibridnih vlakana pridonosi određenom svojstvu, i da svakako treba primjenjivati staklena vlakna zbog njihove cijene u kombinaciji sa skupljim ugljičnim ili aramidnim.
 16.00 - 16.30 Problemsko-naravnano in izkustveno učenje na področju kmpozitne izdelave - primer Eltrak
Iztok Kordiš
Waldorfska šola Ljubljana
Izvleček
Problemsko-naravnano in izkustveno učenje v središče pedagoškega procesa postavi učenca, ki pridobiva znanje o določenem pojavu ali tematiki na podlagi reševanja konkretnih problemov in izzivov. Učenec si na ta način pridobi dragocene izkušnje ter poleg znanja razvija svoje sposobnosti ter kompetence. Eltrak je primer tovrstnega učenja in projekt Waldorfske šole Ljubljana, s katerim želimo krepiti področje tehnike in razvoj tehnične kulture na gimnaziji v okviru projektnega dela, povezovanja dijakov in študentov. Vključevanje več partnerjev (FS UL, RLS, Aereform, učitelji, starši) v projekt omogoča gimnazijcem seznanitev in vzpostavitev povezave z uspešnimi slovenskimi podjetniki in univerzitetnimi pedagogi. Pri projektu je pomembno tudi ozaveščanje okolju prijazne uporabe novih tehnologij in materialov. Razvija in spodbuja se kreativnost in inovativnost mladih ter sposobnost realizacije idej na tehničnem področju. Eltrak je električno napajan, daljinsko voden ratrak, prvenstveno namenjen za pripravo tekaških smučin tako za klasično kot drsalno tehniko. Z modularno zgradbo in možnostjo različnih priključkov pa je uporaben tudi za druga dela in prevoze v naravnem okolju tako pozimi kot poleti. Projekt je kompleksen – poleg električnega in strojnega dela zajema tudi izdelavo kabine, ki je izdelana iz kompozitnih materialov.
 16.30 - 17.00 Ugotavljanje vzrokov za napake na plastičnih izdelkih s pomočjo analize materiala oz. izdelka
Silvester Bolka, Janez Slapnik, Rajko Bobovnik
Fakulteta za tehnologijo polimerov
Izvleček
     Za zagotavljanje konstantne kvalitete pri predelavi plastike se prepletajo parametri predelave z lastnostmi posameznih dobav. Da bi bila zagotovljena ponovljivost, je potrebno veliko izkušenj in občasno tudi prava oprema za analize, da lahko odkrijemo vzroke za probleme. Na Fakulteti za tehnologijo polimerov pomagamo industriji plastike pri odkrivanju teh vzrokov in pri tem sledimo tudi trendom. Eden od teh je uporaba reciklatov, tako lastnega materiala iz same proizvodnje kot tudi tržnega reciklata. Pri odločitvi ni pomembna le cena, ampak tudi zahtevane lastnosti izdelkov. V prispevku bomo predstavili reciklat poliamida, reciklat polikarbonata in možnosti »up-cyclinga« le teh. Pri reciklatih je pomembno, da analiziramo termične oz. mehanske lastnosti in določimo še sprejemljiv delež. Pri »up-cylingu« tržnega reciklata je pomembno, da zagotovimo dobro kompatibilizacijo in s tem močno izboljšamo predelovalne lastnosti. Pri predelavi kompozitov s steklenimi vlakni je pomembno, da se zavedamo dejstva, da se togost in trdnost drastično znižujeta z vsako predelavo. Vse predstavljene analize smo opravili na lastni opremi v laboratoriju Fakultete za tehnologijo polimerov.
 16.30 - 17.00 Meritve tehnoloških parametrov komorne peči za toplotno obdelavo valjev
Blaž Karpe1, Sergej Novak1, Simon Rečnik1, Borislav Košec2, Aleš Nagode1, Borut Kosec1
1UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
2Valji d.o.o.
Izvleček
     V okviru dela so prikazane toplotno tehnične meritve plinske komorne peči Bosio PP-KP 70/1150, skozi proces celotne toplotne obdelave kromanitnih (HCS) valjev. Meritve so bile izvedene v industrijskem okolju v podjetju Valji d.o.o. Osnovni namen oziroma cilj dela je bila ocena delovanja plinske komorne peči Bosio PP-KP 70/1150 ter njen vpliv na uspešnost zahtevne toplotne obdelave. Z dodatnimi termoelementi so bile izvedene meritve na različnih območjih na površini valjev, hkrati pa so se spremljale tudi temperature posameznih con v peči. Z metodo končnih diferenc in računalniško simulacijo smo izračunali temperaturni profil valjev po preseku in ocenili pregretost valjev med toplotno obdelavo. Glede ocene toplotne učinkovitosti peči so bile izvedene tudi meritve temperatur zunanjih sten peči, vidika stroškovne ocene toplotne obdelave pa se je spremljala tudi poraba plina skozi celoten proces toplotne obdelave kromanitnih (HCS) valjev. V sklopu toplotno tehničnih meritev so bile izvedene tudi meritve emisij CO in NOx z namenom ugotavljanja ekološke neoporečnosti.
   
 17.30 - 19.00

Žrebanje nagrad v nagradni igri v Dvorani 1

   

 
Dodatne informacije:

Industrijski forum IRT
Motnica 7 A, 1236 Trzin
telefon: +386 1 5800 884
gsm: +386 51 322 442
faks: +386 1 5800 803  
info@forum-irt.si
www.forum-irt.si

Vodja organizacijskega odbora:

Darko Švetak
gsm: 041/669 775
darko.svetak@forum-irt.si

Partnerji iz industrije


ACRONI, d. o. o., AKRAPOVIČ, d. d., BSH Hišni aparati, d. o. o., Belimed, d. o. o., Cimos, d. d., Danfoss Trata, d. o. o., Domel, d. d., Hella Saturnus Slovenija, d. o. o., Hidria, d. d., Gorenje Orodjarna, d. o. o., Iskra Mehanizmi, d. d., Isokon, d. o. o., ITW Metalflex, d. o. o., Kolektor Group, d. o. o., Kovinoplastika Lož, d. d., LITOSTROJ POWER, d. o. o.,   SIBO G, d. o. o., TPV, d. d., Trimo, d. d., TURNA, d. o. o., Unior, d. d.

Glavni pokrovitelj:

 
 

Nacionalni partner:

 
 
 

Pokrovitelji:

 
 

Pokrovitelj sklopa kompoziti:

 
 
Želite vedeti več?

Če želite biti obveščeni o dogajanju, novostih in priložnostih Industrijskega foruma IRT, se vpišite na seznam za prejemanje naših obvestil.


Ime in priimek:

E-pošta:

Organizator:

PROFIDTP, d. o. o.

Gradišče VI  4,
1291 Škofljica,
Slovenija

Soorganizator:

TECOS

Kidričeva ulica 25,
3000 Celje,
Slovenija
To spletno mesto uporablja spletne piškotke. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta dajete soglasje za namestitev piškotkov na vašo napravo, s katero dostopate do spletnega mesta. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj.