Prijava za priznanje

Prijavo izpolni in odda glavni prijavitelj v soglasju z razvojnim partnerjem. Prijavo je treba izpolniti in v elektronski obliki oddati na spletni strani www.forum-irt.si/priznanje-taras/razpis-taras-2018 najpozneje 30. aprila 2018 do 12. ure. Natisnjeno prijavo je treba podpisano poslati organizatorju tudi po pošti. Prijava je uspešno oddana le, če organizator dobi do roka prijavo v elektronski obliki in podpisano prijavo po pošti.

TARAS 2018 obrazec za prijavo.doc

Podatki o glavnem prijavitelju